Podróże służbowe

Sprawy finansowo - administracyjne Wydziału Farmaceutycznego prowadzi:

mgr Anna Skowronek 
tel.: 22 57 20 739  
anna.skowronek@wum.edu.pl  

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Banacha 1, Kostka II, pok. 00.15
02-097 Warszawa


Wyjazdy krajowe:

Załącznik 1 - polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników WUM_ XLS
Załącznik 1 - polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników WUM_ PDF 
Załącznik 2 - wniosek w sprawie zawarcia umowy o wyjazd służbowy dla osób niebędących pracownikami WUM_XLS 
Załącznik 2 - wniosek w sprawie zawarcia umowy o wyjazd służbowy dla osób niebędących pracownikami WUM_PDF 
Załącznik 3 - polecenie płatności DOC 
Załącznik 3 - polecenie płatności PDF  
Załącznik 4 - rachunek kosztów podróży służbowej DOC 
Załącznik 4 - rachunek kosztów podróży służbowej PDF  
Załącznik 5 - ewidencja przebiegu pojazdu XLS  
Załącznik 5 - ewidencja przebiegu pojazdu PDF 
Umowa dotycząca sfinansowania wyjazdu służbowego dla osób nie będących pracownikami WUM (w tym studenci i doktoranci) DOC  
Umowa dotycząca sfinansowania wyjazdu służbowego dla osób nie będących pracownikami WUM (w tym studenci i doktoranci) PDF


Korzystanie z prywatnego środka transportu do celów służbowych:

Procedura zwrotu kosztów używania samochodów niebędących własnością WUM w celach służbowych 
Załącznik 1 - wzór wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych RTF
Załącznik 1 - wzór wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych PDF
Załącznik 2 - wzór umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych RTF
Załącznik 2 - wzór umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych PDF
Załącznik 3 - wzór ewidencji przebiegu pojazdu XLS
Załącznik 3 - wzór ewidencji przebiegu pojazdu PDF


Wyjazdy zagraniczne:

https://zagranica.wum.edu.pl/content/wyjazdy-zagraniczne