Nasze kierunki studiów

Dziekan dr hab. Piotr Luliński zaprasza
do podjęcia studiów na Wydziale Farmaceutycznym WUM

Studenci i absolwenci o swoich studiach

  • Z Warszawy do Paryża
  • Co zdecydowało, że wybraliście farmację i analitykę medyczną?
  • Dlaczego wybrałam analitykę medyczną?
  • Jak wyglądają zajęcia na WF?