Współpraca międzynarodowa

Wydział Farmaceutyczny aktywnie współpracuje w zakresie badawczo-rozwojowym z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie.

Kooperujemy z następującymi partnerami:


Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia Badanie aktywności przeciwgrzybiczej sfunkcjonalizowanych antybiotykami polienowymi polimerów PHA
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de La Laguna, Tenerife, Hiszpania Nanocząstki srebra w leczeniu chorób oczu wywołanych przez Acanthamoeba
Microbiota Lab Freie Universitat Berlin, Niemcy Badania aktywności biologicznych związków pochodzenia naturalnego
Microbiota Lab National University of Pharmacy in Kharkov, Ukraina Badania składu ekstraktów roślinnych uzyskiwanych z liści równych gatunków z rodzaju Vaccinium i Galium
Microbiota Lab University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, Rumunia Badania aktywności przeciwzapalnej ekstraktów roślinnych z użyciem modelu ludzkich neutrofili
Microbiota Lab Medical University of Vienna, Austria Badania aktywności przeciwzapalnej metabolitów jelitowych powstałych ze związków pochodzenia naturalnego
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Institute of Food Technology and Biochemistry, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Tobacco Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Qingdao, China
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Laboratory for Centrosome and Cytoskeleton Biology, Heinrich Heine University Düsseldorf, Niemcy Badania aktywności komórkowej związków rozbijających kompleks CPAP-tubilina
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Assay Development and Screening Platform, Helmholtz Zentrum München, Niemcy Oznaczanie siły inhibicji powstawania kompleksu CPAP-tubulina przez otrzymane związki małocząsteczkowe
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Institute of Structural Biology, Helmholtz Zentrum München, oraz Chair of Biomolecular NMR Spectroscopy, Bavarian NMR Center, Technical University of Munich, Niemcy Projektowanie oraz badania biofizyczne nowych inhibitorów tworzenia połączeń białek
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Institute of Medicinal Chemistry, Helmholtz Zentrum München, Niemcy Projektowanie i synteza nowych inhibitorów tworzenia połączeń białek oraz inhibitorów kinaz białkowych
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej The Swiss Tropical and Public Health Institute Basel, Switzeralnd Oznaczanie aktywności przeciwpasożytniczej inhibitorów PEX14-PEX5
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Institute of Biochemistry and Pathobiochemistry, Ruhr University, Bochum, Germany Oznaczanie aktywności przeciwpasożytniczej inhibitorów PEX14-PEX5
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience, University of Bristol, United Kingdom Oznaczenia in vitro kardiotoksyczności nowych blokerów kanału sodowego o działaniu przeciwdrgawkowym
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Laboratory of Experimental Cardiology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Pilsen, Czechia Oznaczenia in vitro kardiotoksyczności nowych blokerów kanału sodowego o działaniu przeciwdrgawkowym
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Epilepsy Therapy Screening Program, National Institutes of Health, Bethesda, USA Określenie aktywności przeciwdrgawkowej in vivo otrzymywanych związków
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Neural Dynamics Laboratory, University of Melbourne, Australia Badanie fluorowanych blokerów kanału sodowego w celu wykrycia ich miejsca wiązania
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Department of Pharmaceutical Sciences, via del Liceo 1, University of Perugia, 06123 Perugia, Italy
Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Pharmaceutical Technology and Physico-Chemical Department, Universidad de Barcelona, Spain
Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych Department of Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products at National & Kapodistrian University of Athens, Faculty of Pharmacy University of Athens, Greece Gatunki roślin z rodziny Boraginaceae o potencjale leczniczym - badania biotechnologiczne, fitochemiczne i biologiczne
Zakład Farmacji Stosowanej Department of Microbiology and Immunology, Temple University, Philadelphia, USA Terapia genowa nowotworów i wektorologia rAAV
Zakład Farmacji Stosowanej Faculty of Science & Engineering, University of Wolverhampton, Wolverhampton, UK Terapia genowa nowotworów i wektorologia rAAV
Zakład Chemii Fizycznej Laboratoire de Biochimie (CNRS UMR7654), Ecole Polytechnique, Palaiseau, France Badanie możliwości wykorzystania metod modelowania molekularnego w analizie związków endokrynnie czynnych
Zakład Chemii Fizycznej ChristoforidesPhysics Laboratory, Department of Biotechnology,Agricultural University of Athens, Greece Synteza i analiza fizykochemiczna kompleksów cyklodekstryn z lekami
Zakład Chemii Fizycznej Biomedicine Department, University of Basel. Szwajcaria Analiza możliwości wykorzystania inhibitorów kowalencyjnie oddziałujących na kinazy poprzez wiązanie się do niekatalityczne cystein w miejscu wiążącym ATP
Zakład Chemii Fizycznej Faculty of Chemistry and Pharmacy, Sofia University, Bulgaria Badania strukturalne kompleksów metali-organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
Zakład Chemii Analitycznej Institute of Chemical Physics, Faculty of Physics, Vilnius University, Vilnus, Litwa Badania struktury chemicznej I właściwości fizykochemicznych materiałów kompozytowych, ceramiki fosforanowo-wapniowej oraz nieorganicznych związków krzemu
Zakład Chemii Analitycznej L’Université de Reims Champagne-Ardenne, Laboratoire Biomatériaux et Inflammation en site osseux, Francja Badania in vitro biomateriałów dokostnych