Sekcja Farmacja i CePT

Sekcja Farmacja (administracja)

ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
pokój 00.03 I kostka
tel.: (22) 57 20 751, faks: (22) 57 20 750
e-mail: iwona.berson-zajdel@wum.edu.pl

Aleksandra Zadrużna
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
pokój 00.03 I kostka
tel.: (22) 57 20 752, faks: (22) 57 20 750
e-mail: aleksandra.zadruzna@wum.edu.pl