Warsztaty dla licealistów

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza młodzież licealną z klas o rozszerzonym profilu biologii i/lub chemii do udziału w zajęciach pod hasłem:

„Dotknij nauki - spotkania z Wydziałem Farmaceutycznym WUM”

Inicjatywa ma na celu promocję Wydziału, popularyzację nauki, poszerzenie wiedzy i rozwój kompetencji uczniów. Zajęcia w formie wykładów, spotkań informacyjnych lub warsztatów pozwolą młodzieży odkryć wiele „twarzy” farmacji, zobaczyć możliwości, jakie daje studiowanie na kierunkach: ANALITYKA MEDYCZNA lub FARMACJA oraz doświadczyć w jak wielu zdobyczach nauki wykorzystywana jest wiedza z zakresu dziedzin biologiczno-chemicznych.

Tradycja spotkań z młodzieżą licealną z klas o rozszerzonym profilu biologii i/lub chemii sięga 2015 roku. W trakcie poprzednich edycji gościliśmy licealistów z całej Polski. Licea warszawskie reprezentowali uczniowie m.in. XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego, XVIII LO im. Jana Zamoyskiego, V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego, XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja, LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu "Zośka", XLVIII Liceum im. Edwarda Dembowskiego, XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego, CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia, L Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, a także stypendystów The Swan Foundation. 

Zapraszamy do uczestnictwa!

Regulamin

Zgłoszenie chęci udziału w Wydarzeniu

Oświadczenia

Klauzula RODO