Farmacja

Studia jednolite magisterskie stacjonarne

studia trwają 5 lat i 6 miesięcy
praktyki zawodowej w aptece

O kierunku

Program studiów na kierunku FARMACJA podzielony jest na zajęcia z zakresu przedmiotów podstawowych, realizowanych głównie na I i II roku studiów oraz przedmiotów kierunkowych, prowadzonych na wyższych latach. Zajęcia podstawowe obejmują materiał z zakresu biologii, anatomii, chemii i matematyki, biochemii, zaś zajęcia kierunkowe dotyczą realizacji zagadnień związanych z chemią leków, farmakologią, farmakognozją, technologią postaci leku, leku pochodzenia naturalnego czy farmakoekonomiką. Połączenie tej wiedzy daje studentom solidne podstawy do studiowania profesjonalnych aspektów farmacji, takich jak opieka farmaceutyczna.

punkty ECTS: 361

Po III i po IV roku studenci odbywają praktyki zawodowe. Integralną częścią studiów jest półroczna praktyka zawodowa w aptece, która odbywa się po obronie pracy magisterskiej na VI roku studiów. Kończąc studia na kierunku farmacja uzyskuje dyplom magistra farmacji.

Limit miejsc

190 w 2022 r.

Po studiach

Absolwenci kierunku farmacja dzięki wysoko specjalistycznej wiedzy oraz umiejętnościom zdobytym podczas studiów są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Są dobrze wykwalifikowaną grupę zawodową, zatem szybko znajdują pracę. Jako profesjonaliści stanowią jeden z głównych filarów profilaktyki, terapii oraz farmakoterapii społeczeństwa.
Absolwenci kierunku farmacja mają różnorodne możliwości rozwoju kariery zawodowej. Zdobywają gruntowne przygotowanie do pracy:

 • w przemyśle farmaceutycznym
 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej
 • instytutach naukowo-badawczych jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych prowadzących w badania nad związkami farmakologicznie czynnymi
 • podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • jednostkach naukowo-badawczych związanych z badaniami nad lekiem
 • w urzędach i instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia
 • placówkach prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska
 • placówkach i instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

Progi punktowe

107 pkt w 2022 r.

Studentka przed regałem z podręcznikami w bibliotece