Rada Wydziału

 


REGULAMIN RADY WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KADENCJI 2021-2024


 


Terminy spotkań Rady Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2022/2023:

28.10.2022; 25.11.2022; 16.12.2022; 27.01.2023; 31.03.2023; 21.04.2023; 26.05.2023; 30.06.2023