1926 - 2022

Od prawie 100 lat nauczamy studentów

Kategoria A

2 miejsce w Polsce dla analityki medycznej w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022

3 miejsce w Polsce dla farmacji w Rankingu
Kierunków Studiów Perspektywy 2022

kolaż zdjęć z Wydziału Farmaceutycznego
Apteka Szkoleniowa na Wydziale Farmaceutycznym

Studenci V roku na kierunku farmacja odbywają zajęcia z farmacji praktycznej w Aptece Szkoleniowej. 
Pod fachowym okiem asystentów z Zakładu Farmacji Stosowanej poznają program apteczny Kamsoft. Stosując aktualne przepisy prawa farmaceutycznego, realizują recepty na leki gotowe i recepturowe, poznają zasady realizacji zleceń na wyroby medyczne. Dla każdego farmaceuty najważniejszy jest pacjent, dlatego duży nacisk kładziemy na naukę umiejętności kontaktu z pacjentem, która jest niezbędna do ochrony zdrowia pacjenta oraz ochrony zdrowia publicznego.

Wykładowcy z Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej prowadzą w Aptece Szkoleniowej zajęcia z w ramach przedmiotu opieka farmaceutyczna, gdzie studenci uczą się tworzenia indywidualnych planów prowadzenia opieki z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Dowiadują się jak stawia się cele w opiece farmaceutycznej, jak się je weryfikuje i za pomocą jakich metod się je wdraża. Nauczyciele pokazują, wykorzystując case study, jak tworzyć plan opieki oraz prowadzą zajęcia z wykrywania problemów lekowych. W ramach zajęć z farmakoterapii w aptece odbywają się zajęcia z wyszukiwania naukowej informacji o leku.
 


 

Studenci analityki medycznej na zajęciach w Laboratorium Centralnym UCK WUM

Studenci kierunku analityka medyczna zdobywają umiejętności praktyczne w jednym z najnowocześniejszych i największych klinicznych laboratoriów diagnostycznych w Polsce, w Laboratorium Centralnym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego naszej uczelni.
Przyszli diagności zapoznają się z medycznym laboratorium diagnostycznym już podczas II roku studiów, dzięki prowadzeniu części ćwiczeń z przedmiotów: analityka ogólna, hematologia laboratoryjna czy diagnostyka Laboratoryjna w oparciu o bazę szpitalną. W Zakładzie prowadzone są również praktyki naukowe, podczas których studenci uczą się obsługiwać sprzęt diagnostyczny, w który wyposażone jest Laboratorium Centralne oraz Praktyczna Nauka Zawodu, podczas której studenci aktywnie uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Zakład Medycyny Laboratoryjnej wraz z Laboratorium Centralnym CSK UCK WUM jest wiodącym ośrodkiem prowadzącym szkolenie podyplomowe Diagnostów Laboratoryjnych, organizując kursy i staże w ramach programu szkolenia specjalizacyjnego w zakresie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.


 

Studenci Wydziału Farmaceutycznego podczas zajęć

Na naszym Wydziale działa Rada Pracodawców WF, która stanowi grupę przedstawicieli przemysłu, firm farmaceutycznych, instytucji naukowych oraz osób kierujących aptekami. Jest ona kluczowym elementem budowania relacji pomiędzy Wydziałem a otoczeniem społecznym, instytucjonalnym i gospodarczym, w którym funkcjonuje Wydział Farmaceutyczny i dla którego kształci absolwentów. 

Współpraca z otoczeniem gospodarczym rozwija się w kilku obszarach, a dotyczy m.in. organizacji i finansowania nagród dla laureatów Konkursów Prac Magisterskich (np. w postaci staży, wyjazdów na szkolenia lub zjazdy naukowe), opiniowania programów kształcenia, odbywania przez naszych studentów praktyk i staży w aptekach, przemyśle (np. Gedeon Richter Polska, Polpharma), firmach farmaceutycznych prowadzących badania kliniczne, laboratoriach analitycznych instytutów naukowo-badawczych, kształcenia umiejętności praktycznych w laboratoriach diagnostycznych (np. grupa Synevo, ALAB laboratoria, Roche Diagnostics) czy organizacji wizyt studentów w placówkach interesariuszy zewnętrznych.


 

urządzenie badawcze

Współpracujemy w zakresie badawczo-rozwojowym z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie w zakresie m. in. :

 • badania aktywności biologicznych związków pochodzenia naturalnego, 
 • badania aktywności przeciwgrzybiczej sfunkcjonalizowanych antybiotykami polienowymi polimerów PHA
 • terapii genowej nowotworów i wektorologii rAAV
 • badania możliwości wykorzystania metod modelowania molekularnego w analizie związków endokrynnie czynnych
 • syntezy i analizy fizykochemicznej kompleksów cyklodekstryn z lekami
 • badania możliwości wykorzystania metod modelowania molekularnego w analizie związków endokrynnie czynnych.

  Lista partnerów naukowych wydziału dostępna jest tutaj


 

Badaczka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas pracy

Od 2013 roku realizujemy blisko 50 projektów naukowo-dydaktycznych o wartości ponad 47 mln zł, a liczba ta wciąż rośnie. Badamy działanie substancji leczniczych i szukamy nowych. Opracowujemy innowacyjne technologie i postaci leków. Aktualnie zajmujemy się pracami badawczymi m.in. nad:

 • analizą związków azoto-organicznych w próbkach farmaceutycznych i przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem nitrozoamin,
 • wpływem mikroplastiku na toksyczność i losem wybranych leków przeciwdepresyjnych w środowisku,
 • opracowaniem i walidacją nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w oparciu o kompleksy złota III,
 • interakcjami mikrobioty ludzkiej z ekstraktami roślinnymi tradycyjnie stosowanymi w terapii.

Więcej informacji na temat projektów naukowych prowadzonych przez wydział dostępne jest tutaj


Nasz dyplom to gwarancja doskonałego wykształcenia.

 

Nauczamy, łącząc teorię z praktyką