Jednostki Wydziału Farmaceutycznego


WF1A Katedra i Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

WF1B Zakład Medycyny Laboratoryjnej 

WF2 Zakład Toksykologii i Bromatologii

WF3 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy (strona w budowie)
Dotychczasowe strony:
http://zmf.wum.edu.pl/

WF4 Katedra i Zakład Biologii Farmaceutycznej

WF5 Zakład Chemii Leków (strona w budowie)
Dotychczasowe strony:
http://chemialekow.wum.edu.pl
http://analizalekow.wum.edu.pl

WF6 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów

WF7 Zakład Chemii Organicznej i Fizycznej (strona w budowie)
Dotychczasowe strony:
http://chemiaorganiczna.wum.edu.pl/
http://chemiafizyczna.wum.edu.pl/

WF8 Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

WF9 Zakład Farmacji Stosowanej 

  • Pracownia Terapii Genowej (strona w budowie)

WF10 Katedra i Zakład Farmakoterapii i Opieki Farmaceutycznej (strona w budowie)
Dotychczasowe strony:
https://zf.wum.edu.pl
https://wf.wum.edu.pl/node/279