Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Data wydarzenia
17.03.2023
Miejsce wydarzenia

Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Księcia Trojdena 2a

godz. 10.00

Opis wydarzenia

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizowany jest corocznie dla studentów po obronie pracy magisterskiej. Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów naszego wydziału. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Studentów we współpracy z Władzami uczelni i wydziału.

Więcej informacji na stronie: https://wf.wum.edu.pl/konkurs-prac-magisterskich

Organizator

Samorząd Studentów we współpracy z Władzami uczelni i wydziału