Konkurs Prac Magisterskich

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizowany jest corocznie dla studentów po obronie pracy magisterskiej. Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów naszego wydziału. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Studentów we współpracy z Władzami uczelni i wydziału.

 

 

plakat

Protokół z Finału KPM WF WUM 15 marca 2024 r.

 

Program Finału Konkursu Prac Magisterskich WF WUM

 

Terminarz
XIV Konkursu Prac Magisterskich kierunku Analityka Medyczna
LX Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja

 

Komitet Organizacyjny KPM WF WUM 2023/2024

_________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, terminarzem oraz zasadami składania prac.