Konkurs Prac Magisterskich

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizowany jest corocznie dla studentów po obronie pracy magisterskiej. Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promowanie młodych, uzdolnionych absolwentów naszego wydziału. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Studentów we współpracy z Władzami uczelni i wydziału.

_________________________________________

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PRAC NA KONKURS DO DNIA 16 GRUDNIA 2022

Terminarz
XIII Konkursu Prac Magisterskich kierunku Analityka Medyczna
LIX Konkursu Prac Magisterskich kierunku Farmacja

 

_________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, terminarzem oraz zasadami składania prac.