Konkurs fotograficzny "Natura w Pejzażu i Zbliżeniu" - zmiana terminu składania prac i ogłoszenia wyników

16.03.2023
konkurs fotograficzny

Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów przyrody, flory, fauny, grzybów oraz krajobrazów Polski.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału Farmaceutycznego WUM (www.wf.wum.edu.pl) oraz zaprezentowane w salach seminaryjnych Wydziału.

Kto może wziąć udział?
Wszyscy studenci i pracownicy Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Gdzie zgłaszać prace?
Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej, wraz z dołączonym formularzem rejestracyjnym, na adres: konkurs.fotoWF@wum.edu.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
Dokładne informacje można znaleźć w Regulaminie konkursu.

Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 20.02.2023 - 03.04.2023 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 14.04.2023 - 27.04.2023 r.
• ogłoszenie wyników 28.04.2023 r.

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać przesłane pliki:
• format TIFF lub JPG o kompresji w zakresie 60-80 %;
• krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2900 pikseli, a dłuższy 3900 pikseli;
• rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.

Regulamin konkursu fotograficznego
Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy