Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2018/2019
Dziekanat WF 31.08.2018

 

 

nazwa fakultetu

liczba godz.

ECTS

uwagi

Jeszcze więcej

30

2

zajęcia w Galerii Wystawa

Budowanie zespołu i praca zespołowa w praktyce

30

2

tylko dla studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich:
5 i 6 rok jednolite studia magisterskie (lekarski),
4 i 5 rok jednolite studia magisterskie (fizjoterapia),
2 i 3 rok studia I stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, logopedia, dietetyka, zdrowie publiczne, audiofonologia, ratownictwo medyczne),
1 i 2 rok studia II stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, położnictwo, logopedia dietetyka, zdrowie publiczne, fizjoterapia)

Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem

30

2

Komunikacja werbalna i niewerbalna

32

2

Profilaktyka wypalenia zawodowego

30

2

Rozmowy o życiu i śmierci

30

2

Stres w pracy pracowników medycznych

30

2

Teoria i praktyka zarządzania czasem i skutecznego realizowania zadań

30

2

Zasoby psychospołeczne w rozwoju kompetencji miękkich-diagnoza

30

2

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

 

Zapraszamy na fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)
Dziekanat WF 31.08.2018

 

nazwa fakultetu

liczba godz.

ECTS

WYDZIAŁ BIOLOGII

Histologia zwierząt

30,00

2,00

Immunoparazytologia

30+60

6,00

Komórki macierzyste

30,00

2,00

Neuroendokrynoimmunologia w medycynie

30,00

2,00

Patogeneza chorób pasożytniczych

30,00

2,00

Biologia rozwoju zwierząt D

30+60

6,00

Embriologia eksperymentalna ssaków

60,00

6,00

Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt

90,00

6,00

Fizjologia bakterii

30,00

2,00

Mikrobiologia

30,00

2,00

Mikrobiologia środowisk

30,00

2,00

Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

30,00

2,00

Ruchome elementy genetyczne bakterii

30,00

2,00

Wirusologia lekarska

30,00

2,00

Biochemiczne podstawy chorób metabolicznych

30,00

2,00

Biologia molekularna

30,00

2,00

Enzymologia

30,00

2,00

Medyczne aspekty regulacji metabolizmu

15+75

6,00

Genetyka człowieka

30+60

6,00

Molekularne techniki analizy RNA

30,00

2,00

WYDZIAŁ CHEMII

Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni

15

1,5

Analiza widm

15

1,5

Wstęp do nanotechnologii

15

1,5

Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej

15

1,5

Modelowanie w chemii organicznej - laboratorium

30

3

Spektroskopia NMR w chemii

30

3

WYDZIAŁ FIZYKI

Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych

48

4

Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych

72

5

Biologia molekularna z genetyką cz. I

30

2,5

Chemia medyczna i podstawy projektowania leków

45

3,5

Analiza sygnałów

60

4

Obrazowanie medyczne

60

5

Metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków

30

2,5

Dozymetria

60

5

Pracownia EEG

120

9

Elektrodynamika dla neuroinformatyków

60

6

Planowanie radioterapii

75

7,5

Warsztaty z metod terapeutycznych

30

3

Modelowanie komputerowe układu nerwowego

75

7,5

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

Neuropsychologia kliniczna charakterystyka dyscypliny

30

3

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

30

3

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

30

3

DNA i zachowanie

30

4

DNA i zachowanie

30

4

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

30

4

Polski Język Migowy w pracy psychologa

30

4

Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

30

4

Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień

30

3

Autyzm u dzieci

30

4

 

 

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

 

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

 

Adres strony do rejestracjiwww.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl 

 

Rejestracja na wszystkie fakultety UW dla WUM rozpocznie się 10.09.2018 o godz. 09:00, a zakończy 21.09.2018 o godz. 16:00

 

 

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI
Dziekanat WF 24.07.2018

Studenci ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni 
na Wydział Farmaceutyczny WUM zobowiązani są 
złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  1. Wniosek  o przeniesienie (wzór poniżej)
  2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, z podpisem dziekana) lub wypis z indeksu
  3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów i liczbę punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego do 14.08.2018r.

 ul. Banacha 1 Warszawa pokój  07 w godz. 10.00-14.00

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dziekanat WF 04.06.2018
UWAGA
Dziekanat WF 20.04.2018

Uprzejmie informujemy, że w czasie przerwy wiosennej

od dnia 30 kwietnia do dnia 4 maja 2018 r.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

będzie nieczynny.