Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 69 1160 2244 7148 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

Spotkanie informacyjne Władz Wydziału Farmaceutycznego ze studentami VI roku farmacji odbędzie się 06 listopada 2017r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 na Wydziale Farmaceutycznym w Auli Prof. B Olszewskiego. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą uzupełnionych Dzienników praktyk.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

Uprzejmie prosimy o dostarczeniu do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Ankiety osiągnięć studenta. Składanie ankiety jest nieobowiązkowe. Osoby kończące praktykę we wcześniejszym terminie tj. grudzień 2016r. prosimy o przedłożenie w/w ankiety najpóźniej do 30 listopada 2017r., pozostałe osoby do 15 grudnia 2017r. Ankiety osiągnięć należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (spis osiągnięć w edytowalnej wersji). Ankieta jest dostępna pod adresem: https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2017/2018
Dziekanat WF 20.09.2017

 • Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
 • Język migowy I stopnia
 • Język migowy II stopnia
 • Kultura zachowań – savoir vivre
 • Jeszcze więcej
 • Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
 • Asertywność i pewność siebie w zawodzie
 • Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem
 • Higiena psychiczna zawodu lekarza
 • Współpraca w zespole medycznym
 • Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)

 

 

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

Ważne dla I roku
Dziekanat WF 15.09.2017

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

odbędzie  się  03.10.2017 roku (wtorek) o godz. 13.00

w  Auli Wykładowej  im. Prof. Janusza Piekarczyka

w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Księcia Trojdena 2a.

Obecność  studentów  I roku kierunku farmacja  oraz  kierunku analityka  medyczna obowiązkowa.

Prosimy  o  wcześniejsze  przybycie do godz. 12.45 oraz  zajęcie  miejsc  w  Auli.

Uwaga!  Obowiązuje  strój  galowy oraz szatnia na okrycie wierzchnie.