Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 23.03.2017

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 78 1240 6960 6325 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 23.02.2017

Uprzejmie informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM studenci VI roku studiów kierunku farmacja (z wyłączeniem studentów VI roku, którzy odrabiają praktykę poza Warszawą) zobowiązani są do udziału w finale 53 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu 15 marca 2017r. o godz. 10:00 w Auli A, Centrum Dydaktycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Obecność studentów zostanie potwierdzona wpisem do ich Dzienników praktyk. W związku z tym studenci proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk.

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 21.02.2017

Spotkanie informacyjne Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Władz Wydziału Farmaceutycznego ze studentami VI roku farmacji odbędzie się 01 marca 2017r. (środa) o godzinie 12.00 na Wydziale Farmaceutycznym w Auli Prof. B Olszewskiego. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk.

Uwaga studenci V roku farmacji
Dziekanat WF 21.02.2017

Dnia 01 marca 2017r. o godzinie 1315  w Auli Prof. B Olszewskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów V roku farmacji. Spotkanie dotyczyć będzie organizacji i przebiegu obron prac magisterskich i 6-miesięcznych praktyk po obronie pracy magisterskiej.

Zapraszamy na fakultety w semestrze letnim 2016/2017
Dziekanat WF 09.02.2017