Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku farmacji
Dziekanat WF 27.03.2018

Informujemy, że 04.04.2018r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 10.00 - 14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2018.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 04.04.2018r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 06.03.2018

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 69 1160 2244 7148 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Informacja dla VI roku farmacji
Dziekanat WF 21.02.2018

Uwaga studenci VI roku farmacji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM studenci VI roku studiów kierunku farmacja (z wyłączeniem studentów VI roku, którzy odrabiają praktykę poza Warszawą) zobowiązani są do udziału w finale 54 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu  7 marca 2018r. o godz. 10:00 w Auli A, Centrum Dydaktycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Obecność studentów zostanie potwierdzona wpisem do ich Dzienników praktyk. W związku z tym studenci proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk.

W związku z powyższym zwracam się do Kierowników aptek z uprzejmą prośbą o umożliwienie studentom, odbywającym staż w Państwa aptekach, udziału w Konferencji Naukowej związaną z 54 Wydziałowym Konkursem Prac Magisterskich obronionych na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2016/2017

Informacja V rok farmacja
Dziekanat WF 21.02.2018

Uwaga studenci V roku farmacji

 Dnia 6 marca 2018r. o godzinie 10 w Sali Olszewskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów V roku farmacji. Spotkanie dotyczyć będzie organizacji i przebiegu obron prac magisterskich i 6-miesięcznych praktyk po obronie pracy magisterskiej.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 06.02.2018

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został przedłużony termin rekrutacji na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/2019 do dnia 31 marca 2018r.