Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
XI KONFERENCJA NAUKOWA
katarzyna.stańczyk 29.11.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz Kolegium Dziekańskiego serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Farmaceutycznego na naszą coroczną
XI Konferencj
ę Naukową, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00
w Auli B Centrum Dydaktycznego.

Wyjątkowy charakter spotkania podkreśli nadanie tytułu Doktora Honoris Causa
Panu Profesorowi Matthiasowi Melzigowi.

W tym dniu odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczne, licząc na obecność Państwa
i uczestników studiów doktoranckich oraz zapraszam na nasz
ą uroczystość wszystkich studentów chcących aktywnie uczestniczyć w życiu Naszej Alma Mater.

 

Serdecznie zapraszam

 

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 21.11.2018

Uprzejmie prosimy o dostarczeniu do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Ankiety osiągnięć studenta. Składanie ankiety jest nieobowiązkowe. Osoby kończące praktykę we wcześniejszym terminie tj. grudzień 2018r. prosimy o przedłożenie w/w ankiety najpóźniej do 07 grudnia 2018r., pozostałe osoby do 11 stycznia 2019r. Ankiety osiągnięć należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (spis osiągnięć w edytowalnej wersji przesłać na adres malgorzata.pyzel@wum.edu.pl). Ankieta jest dostępna pod adresem: https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania.

Program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019
Dziekanat WF 12.10.2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE Z GOTHAER TU S.A.

W programie dostępne są następujące warianty ubezpieczenia:

1. NNW; składka 50 zł

2. NNW + HIV, HBV, HCV; składka 85 zł

3. NNW + HIV, HBV, HCV + OC w życiu prywatnym; składka 95 zł

4. OC medyczne na terenie RP + ochrona prawna; składka 40 zł

5. OC medyczne na terenie EU i krajów śródziemnomorskich + ochrona prawna; składka 65 zł

6. OC medyczne na terenie Całego Świata + ochrona prawna; składka 70 zł


Aby ubezpieczyć się od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. należy złożyć deklarację oraz opłacić składkę do 15 listopada 2018r. – decyduje data wpływu składki. Opłacenie składki po 15 listopada 2018r. zapewnia ochronę ubezpieczeniową od daty wpływu składki na konto do dnia 30 września 2019r.


Ubezpieczenia zawierane są on-line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/

INAUGURACJA roku akademickiego 2018/2019
Dziekanat WF 01.10.2018

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

odbędzie  się  02.10.2018 roku (wtorek) o godz. 10.00

w  Auli Wykładowej  im. Prof. Janusza Piekarczyka

w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Księcia Trojdena 2a.

Obecność  studentów  I roku kierunku farmacja  oraz  kierunku analityka  medyczna obowiązkowa.

Prosimy  o  wcześniejsze  przybycie do godz. 9.45 oraz  zajęcie  miejsc  w  Auli.

Uwaga!  Obowiązuje  strój  galowy oraz szatnia na okrycie wierzchnie.

Dzień 2 października 2018r. jest dniem rektorskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

dla pozostałych lat studiów od 9.00 do 13.00 ogłoszone zostały godziny rektorskie.

Sobota AKADEMICKA
Dziekanat WF 13.09.2018

15 września br. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA", w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszym zgłoszeniu i rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.