Nowa strona Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów zaprasza do korzystania ze swojej nowej strony internetowej https://chemfarmbiomat.wum.edu.pl/.