Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 14.03.2019

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 69 1160 2244 7148 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Informacja dla studentów V i VI roku
Dziekanat WF 11.03.2019

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM Prof. dr hab. Piotr Wroczyński   zaprasza studentów V i VI roku studiów kierunku farmacja  do udziału w finale 55 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu 13 marca 2019r. o godz. 10:00 w Auli A, Centrum Dydaktycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Obecność studentów VI roku zostanie potwierdzona wpisem do Dzienników praktyk, w związku z tym studenci proszeni są o zabranie ich  ze sobą.

Uwaga studenci VI roku
Dziekanat WF 14.02.2019

Spotkanie informacyjne Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Władz Wydziału Farmaceutycznego ze studentami VI roku farmacji odbędzie się 20 lutego 2019r. (środa) o godzinie 13.00 na Wydziale Farmaceutycznym w Sali A. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk.

Uwaga studenci V roku
Dziekanat WF 14.02.2019

Dnia 20 lutego 2019r. o godzinie 14.15 w Sali A na Wydziale Farmaceutycznym odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów V roku farmacji. Spotkanie dotyczyć będzie organizacji i przebiegu obron prac magisterskich i 6-miesięcznych praktyk po obronie pracy magisterskiej.

Głosujemy na projekt "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna" !!!!!!!!
Dziekanat WF 21.12.2018

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni do głosowania na inicjatywę Fundacji "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna", złożoną w konkursie na najlepszą prospołeczną inicjatywę w programie PZU Pomoc to Moc.

Celem projektu Fundacji jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania studentów w środowisku rodzinnym i akademickim oraz zapobieganie problemom psychopatologicznym.

Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i prewencji problemów psychologicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), zawierające: kampanię w mediach społecznościowych i na terenie kampusu, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, coachingu oraz konsultacje seksuologiczne i psychiatryczne.

Dane z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych wśród studentów. Najczęstsze to wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Na WUM ponad 25% studentów często lub prawie cały czas czuje się samotnie. Wskazuje to na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie w optymalnym zmaganiu się ze studiowaniem.

Głosujcie na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/704

Wystarczy kliknąć na serduszko przy projekcie!

Głosowanie będzie trwało tylko miesiąc, dlatego warto zjednoczyć siły!