Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW
Dziekanat WF 12.05.2017

Chcielibyśmy poinformować o WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW (CHEMIKÓW I NAUKI POKREWNE), które odbędzie się w dniu 19 MAJA 2017 O GODZINIE 12.00-13.00.

Tematem webinarium będzie baza REAXYS, a w szczególności jej nowy, bardziej intuicyjny interfejs, ułatwiający wyszukiwanie i skracający jego czas.

Coraz bliżej do ogłoszenia Laureatów IV edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych
Dziekanat WF 12.04.2017
STUDENCI V ROKU STUDIÓW KIERUNKU FARMACJA I ANALITYKA MEDYCZNA
Dziekanat WF 30.03.2017

Uprzejmie informujemy, że decyzja Rady Wydziału Farmaceutycznego od roku akademickiego 2016/2017 wprowadzona została  Instrukcja dotycząca wymogów edytorskich i zasad pisania prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2017

Informujemy, że 03.04.2017r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 09.30-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2017.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 03.04.2017r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018
Dziekanat WF 27.03.2017

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2017/2018.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 28 marca do 12 kwietnia 2017r.

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!