Terminy obron prac magisterskich dla kierunków Farmacja i Analityka Medyczna

Poniżej przedstawiamy terminy obron prac magisterskich dla kierunków Farmacja i Analityka Medyczna w roku akademickim 2022/2023:

czerwiec: 6, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29
lipiec: 3, 4, 5, 6

Terminy wrześniowe zostaną podane w późniejszym czasie.

Zapisu na termin dokonuje promotor, ewentualnie student w porozumieniu z promotorem.

W celu dokonania zapisu należy podać niżej wymienione informacje:
- imię i nazwisko studenta
- termin obrony
- imię i nazwisko promotora
- imię i nazwisko recenzenta