Propozycja tematów prac magisterskich dla kierunków Farmacja oraz Analityka Medyczna na rok akademicki 2023/2024

Poniżej załączamy listę proponowanych tematów prac magisterskich na rok akademicki 2023/2024 dla kierunków Farmacja oraz Analityka Medyczna.
Ilość przyznanych miejsc dla poszczególnych Jednostek została zaznaczona w tabelach.
Zapisy na prace magisterskie rozpoczynają się 16 stycznia i będą trwały do 30 stycznia 2023 r.
Maksymalnie do trzech dni roboczych student dostarcza do Dziekanatu oryginał wniosku o zatwierdzenie tematu pracy z uzyskanymi podpisami promotora i kierownika Jednostki. Po dostarczeniu wniosku Dziekanat odznacza zapis studenta, jednocześnie wykreśla dany temat z listy tematów prac magisterskich.

Tematy prac magisterskich - Farmacja - 2023/2024

Tematy prac magisterskich - Analityka Medyczna - 2023/2024