Zarządzenie Rektora nr 90/2023 z 13.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 21 kwietnia 2023 r. godzin rektorskich