Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 03.01.2018

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że zgodnie z decyzją Rektora WUM (Zarządzenie Nr 138/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 grudnia 2017r.) dzień 5 stycznia 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zajęcia dydaktyczne zaplanowane w dniu rektorskim powinny zostać odpracowane w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

UWAGA STUDENCI
Dziekanat WF 07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017 r. odbędzie się
X Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Decyzją Dziekana Prof. dr hab. Piotra Wroczyńskiego dzień 15 grudnia 2017 r. jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków: analityka medyczna i farmacja.
Studenci zobligowani są do udziału w Konferencji. Studenci  VI roku kierunku farmacja,
którzy odbywają praktykę na terenie Warszawy proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk,
w których zostanie potwierdzona ich obecność. 

X Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Ks. Trojdena 2a,  
Aula B, o godzinie 9:30.

The International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 4-8 June 2018 Groningen
andrzej.cichowlas 01.12.2017
Naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju WUM
Dziekanat WF 07.11.2017

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje o ukazaniu się Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stypendia będą sfinansowane ze środków Fundacji Rozwoju WUM.

Informacja o terminie naboru wniosków w konkursie zostanie opublikowana na stronie Fundacji na przełomie listopada i grudnia br.

Regulamin konkursu 

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 69 1160 2244 7148 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka