Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
FARTUCHY WUM
katarzyna.stańczyk 16.04.2018

Szanowni Państwo!

Samorząd Studentów Wydziału Farmaceutycznego ma zaszczyt przedstawić Państwu projekt stworzony specjalnie dla Państwa - fartuchy z godłem Naszej Uczelni, Naszego Wydziału oraz spersonalizowane. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów naszego wydziału na odbywające się w pokoju Samorządu Studentów przymiarki, które zaplanowane są na następujące dni:

Wtorek godz. 11.00-15.00

Środa godz. 8.00-13.00

Czwartek godz. 11.00-15.00

Piątek godz. 12.00-15.00

Zamówienia można dokonać na stronie www.fartuchymed.pl . Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2018/2019
Dziekanat WF 29.03.2018

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2018/2019.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 28 marca do 19 kwietnia 2018

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Informacja dla studentów VI roku farmacji
Dziekanat WF 27.03.2018

Informujemy, że 04.04.2018r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 10.00 - 14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2018.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 04.04.2018r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 06.03.2018

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 69 1160 2244 7148 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Informacja dla VI roku farmacji
Dziekanat WF 21.02.2018

Uwaga studenci VI roku farmacji

Uprzejmie informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM studenci VI roku studiów kierunku farmacja (z wyłączeniem studentów VI roku, którzy odrabiają praktykę poza Warszawą) zobowiązani są do udziału w finale 54 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu  7 marca 2018r. o godz. 10:00 w Auli A, Centrum Dydaktycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Obecność studentów zostanie potwierdzona wpisem do ich Dzienników praktyk. W związku z tym studenci proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk.

W związku z powyższym zwracam się do Kierowników aptek z uprzejmą prośbą o umożliwienie studentom, odbywającym staż w Państwa aptekach, udziału w Konferencji Naukowej związaną z 54 Wydziałowym Konkursem Prac Magisterskich obronionych na Wydziale Farmaceutycznym w roku akademickim 2016/2017