Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja V rok farmacja
Dziekanat WF 21.02.2018

Uwaga studenci V roku farmacji

 Dnia 6 marca 2018r. o godzinie 10 w Sali Olszewskiego odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów V roku farmacji. Spotkanie dotyczyć będzie organizacji i przebiegu obron prac magisterskich i 6-miesięcznych praktyk po obronie pracy magisterskiej.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 06.02.2018

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został przedłużony termin rekrutacji na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/2019 do dnia 31 marca 2018r.

Miedzyuczelniane zajęcia fakultatywne
Dziekanat WF 11.01.2018

Uprzejmie informujemy, że na mocy umowy w sprawie międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych studenci WUM oraz studenci UW mogą odbywać w Uczelni partnerskiej zajęcia fakultatywne w ramach realizowanego programu nauczania na Uczelni macierzystej.

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

Rejestracji na międzyuczelniane fakultety można dokonać na stronie:

www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl .

Wykaz tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2018/2019
Dziekanat WF 08.01.2018
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 03.01.2018

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że zgodnie z decyzją Rektora WUM (Zarządzenie Nr 138/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 grudnia 2017r.) dzień 5 stycznia 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zajęcia dydaktyczne zaplanowane w dniu rektorskim powinny zostać odpracowane w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.