Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

Spotkanie informacyjne Władz Wydziału Farmaceutycznego ze studentami VI roku farmacji odbędzie się 06 listopada 2017r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 na Wydziale Farmaceutycznym w Auli Prof. B Olszewskiego. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą uzupełnionych Dzienników praktyk.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

Uprzejmie prosimy o dostarczeniu do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Ankiety osiągnięć studenta. Składanie ankiety jest nieobowiązkowe. Osoby kończące praktykę we wcześniejszym terminie tj. grudzień 2016r. prosimy o przedłożenie w/w ankiety najpóźniej do 30 listopada 2017r., pozostałe osoby do 15 grudnia 2017r. Ankiety osiągnięć należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (spis osiągnięć w edytowalnej wersji). Ankieta jest dostępna pod adresem: https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2017/2018
Dziekanat WF 20.09.2017

 • Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent
 • Język migowy I stopnia
 • Język migowy II stopnia
 • Kultura zachowań – savoir vivre
 • Jeszcze więcej
 • Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek
 • Asertywność i pewność siebie w zawodzie
 • Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem
 • Higiena psychiczna zawodu lekarza
 • Współpraca w zespole medycznym
 • Komunikowanie w medycynie (tylko dla doktorantów)

 

 

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

Ważne dla I roku
Dziekanat WF 15.09.2017

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

odbędzie  się  03.10.2017 roku (wtorek) o godz. 13.00

w  Auli Wykładowej  im. Prof. Janusza Piekarczyka

w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Księcia Trojdena 2a.

Obecność  studentów  I roku kierunku farmacja  oraz  kierunku analityka  medyczna obowiązkowa.

Prosimy  o  wcześniejsze  przybycie do godz. 12.45 oraz  zajęcie  miejsc  w  Auli.

Uwaga!  Obowiązuje  strój  galowy oraz szatnia na okrycie wierzchnie.

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz inne opłaty z tytułu wydawanych przez Uczelnię dokumentów z przebiegu studiów
Dziekanat WF 01.08.2017

Informujemy, że w związku ze zmianą banku, który będzie obsługiwał Uczelnię, nastąpiła zmiana zindywidualizowanego rachunku bankowego, na który Student jest zobowiązany wnosić opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię. Ponadto uległ również zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę z tytułu wydania elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów, dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz duplikatów tych dokumentów.

Powyższa zmiana rachunków bankowych dotyczy Studentów, którzy zawarli umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Informacja o nowym zindywidualizowanym numerze rachunku bankowego Studenta, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz o numerze rachunku bankowego, na który będą wnoszone opłaty z tytułu wydania ww. dokumentów, została zamieszczona po zalogowaniu się na własne konto w systemie Wirtualny Dziekanat, dostępny przez portal ssl: https://ssl.wum.edu.pl

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne stawienie się we właściwym dziekanacie celem podpisania aneksu zmieniającego umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie zmiany ww. numeru rachunku bankowego.