Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Ważne dla I roku
Dziekanat WF 15.09.2017

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

odbędzie  się  03.10.2017 roku (wtorek) o godz. 13.00

w  Auli Wykładowej  im. Prof. Janusza Piekarczyka

w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Księcia Trojdena 2a.

Obecność  studentów  I roku kierunku farmacja  oraz  kierunku analityka  medyczna obowiązkowa.

Prosimy  o  wcześniejsze  przybycie do godz. 12.45 oraz  zajęcie  miejsc  w  Auli.

Uwaga!  Obowiązuje  strój  galowy oraz szatnia na okrycie wierzchnie.

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz inne opłaty z tytułu wydawanych przez Uczelnię dokumentów z przebiegu studiów
Dziekanat WF 01.08.2017

Informujemy, że w związku ze zmianą banku, który będzie obsługiwał Uczelnię, nastąpiła zmiana zindywidualizowanego rachunku bankowego, na który Student jest zobowiązany wnosić opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię. Ponadto uległ również zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę z tytułu wydania elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów, dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz duplikatów tych dokumentów.

Powyższa zmiana rachunków bankowych dotyczy Studentów, którzy zawarli umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Informacja o nowym zindywidualizowanym numerze rachunku bankowego Studenta, na który należy wnosić opłaty za usługi edukacyjne oraz o numerze rachunku bankowego, na który będą wnoszone opłaty z tytułu wydania ww. dokumentów, została zamieszczona po zalogowaniu się na własne konto w systemie Wirtualny Dziekanat, dostępny przez portal ssl: https://ssl.wum.edu.pl

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne stawienie się we właściwym dziekanacie celem podpisania aneksu zmieniającego umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie zmiany ww. numeru rachunku bankowego.

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI
Dziekanat WF 03.07.2017

Studenci ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni 
na Wydział Farmaceutyczny WUM zobowiązani są 
złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  1. Wniosek  o przeniesienie (wzór poniżej)
  2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, z podpisem dziekana) lub wypis z indeksu
  3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów i liczbę punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego od 01.08.2017r.

 ul. Banacha 1 Warszawa pokój  07 w godz. 10.00-14.00

Wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka
Dziekanat WF 05.06.2017

Uprzejmie zapraszamy na wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka pt.: „Opracowanie nowych strategii przyspieszających procesy wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych”, który będzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dnia 9 czerwca br. o godz. 18.00. Wykład będzie miał na celu (poza elementem dydaktycznym) zaoferowanie studentom ostatniego roku studiów magisterskich, magistrom i doktorom pracy przy omawianym projekcie.

WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW
Dziekanat WF 12.05.2017

Chcielibyśmy poinformować o WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW (CHEMIKÓW I NAUKI POKREWNE), które odbędzie się w dniu 19 MAJA 2017 O GODZINIE 12.00-13.00.

Tematem webinarium będzie baza REAXYS, a w szczególności jej nowy, bardziej intuicyjny interfejs, ułatwiający wyszukiwanie i skracający jego czas.