Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
UWAGA STUDENCI
Dziekanat WF 07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017 r. odbędzie się
X Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Decyzją Dziekana Prof. dr hab. Piotra Wroczyńskiego dzień 15 grudnia 2017 r. jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków: analityka medyczna i farmacja.
Studenci zobligowani są do udziału w Konferencji. Studenci  VI roku kierunku farmacja,
którzy odbywają praktykę na terenie Warszawy proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk,
w których zostanie potwierdzona ich obecność. 

X Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Ks. Trojdena 2a,  
Aula B, o godzinie 9:30.

The International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 4-8 June 2018 Groningen
andrzej.cichowlas 01.12.2017
Naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju WUM
Dziekanat WF 07.11.2017

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informuje o ukazaniu się Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stypendia będą sfinansowane ze środków Fundacji Rozwoju WUM.

Informacja o terminie naboru wniosków w konkursie zostanie opublikowana na stronie Fundacji na przełomie listopada i grudnia br.

Regulamin konkursu 

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 69 1160 2244 7148 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 20.10.2017

Spotkanie informacyjne Władz Wydziału Farmaceutycznego ze studentami VI roku farmacji odbędzie się 06 listopada 2017r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 na Wydziale Farmaceutycznym w Auli Prof. B Olszewskiego. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą uzupełnionych Dzienników praktyk.