Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI
Dziekanat WF 03.07.2017

Studenci ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni 
na Wydział Farmaceutyczny WUM zobowiązani są 
złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  1. Wniosek  o przeniesienie (wzór poniżej)
  2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, z podpisem dziekana) lub wypis z indeksu
  3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów i liczbę punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego od 01.08.2017r.

 ul. Banacha 1 Warszawa pokój  07 w godz. 10.00-14.00

Wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka
Dziekanat WF 05.06.2017

Uprzejmie zapraszamy na wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka pt.: „Opracowanie nowych strategii przyspieszających procesy wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych”, który będzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dnia 9 czerwca br. o godz. 18.00. Wykład będzie miał na celu (poza elementem dydaktycznym) zaoferowanie studentom ostatniego roku studiów magisterskich, magistrom i doktorom pracy przy omawianym projekcie.

WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW
Dziekanat WF 12.05.2017

Chcielibyśmy poinformować o WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW (CHEMIKÓW I NAUKI POKREWNE), które odbędzie się w dniu 19 MAJA 2017 O GODZINIE 12.00-13.00.

Tematem webinarium będzie baza REAXYS, a w szczególności jej nowy, bardziej intuicyjny interfejs, ułatwiający wyszukiwanie i skracający jego czas.

Coraz bliżej do ogłoszenia Laureatów IV edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych
Dziekanat WF 12.04.2017
STUDENCI V ROKU STUDIÓW KIERUNKU FARMACJA I ANALITYKA MEDYCZNA
Dziekanat WF 30.03.2017

Uprzejmie informujemy, że decyzja Rady Wydziału Farmaceutycznego od roku akademickiego 2016/2017 wprowadzona została  Instrukcja dotycząca wymogów edytorskich i zasad pisania prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.