Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Wykaz wolnych tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 23.03.2016

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 marca 2016 r. upływa termin zapisów na wykonanie prac magisterskich. Po w/w dacie sudenci, którzy nie donanali wyboru tematu pracy magisterskiej, decyzją Pani Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych zostaną przypisani do jednostek, w których pozostały wolne miejsca.
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków proponuje studentom wykonanie w roku akademickim 2016/2017, pod kierunkiem Pani Prof. PAN dr hab. Iwony Arabas, pracy magisterskiej z historii farmacji nt. Przemysł farmaceutyczny w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach Wiadomości Farmaceutycznych.

Zaiteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pokój 010

UROCZYSTA PROMOCJA MAGISTRÓW FARMACJI ORAZ MAGISTRÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ, DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH NAUK FARMACEUTYCZNYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dziekanat WF 18.03.2016

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

&

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

mają zaszczyt zaprosić na

 

uroczystą promocję magistrów farmacji

oraz magistrów analityki medycznej,

doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych

w roku 2016

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota)

o godz. 1100 w sali Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

Fundacji Carroll - Porczyńskich w Warszawie, pl. Bankowy 1

 

Absolwenci proszeni są o przybycie, przebranie w togi

oraz zajęcie miejsc do godz. 1030

 

Doktorzy i Doktorzy Habilitowani

promowani podczas uroczystości występują w togach.

 

Nowy temat pracy magisterskiej dla studentów kierunku farmacja w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 14.03.2016

Zakład Bioanalizy i Analizy Leków proponuje studentom wykonanie w roku akademickim 2016/2017, pod kierunkiem Pani Prof. PAN dr hab. Iwony Arabas, pracy magisterskiej z historii farmacji nt. Przemysł farmaceutyczny w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach Wiadomości Farmaceutycznych.

Zaiteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pokój 010.

 

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2016/2017
Dziekanat WF 08.03.2016

 

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2016/2017.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 4 do 25 MARCA 2016

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Wykaz wolnych tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 08.03.2016