Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2017

Informujemy, że 03.04.2017r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 09.30-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2017.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 03.04.2017r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018
Dziekanat WF 27.03.2017

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2017/2018.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 28 marca do 12 kwietnia 2017r.

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 23.02.2017

Uprzejmie informujemy, że decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM studenci VI roku studiów kierunku farmacja (z wyłączeniem studentów VI roku, którzy odrabiają praktykę poza Warszawą) zobowiązani są do udziału w finale 53 Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, który odbędzie się w dniu 15 marca 2017r. o godz. 10:00 w Auli A, Centrum Dydaktycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Obecność studentów zostanie potwierdzona wpisem do ich Dzienników praktyk. W związku z tym studenci proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk.

Zapraszamy na fakultety w semestrze letnim 2016/2017
Dziekanat WF 09.02.2017
Wykaz tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2017/2018
Dziekanat WF 20.12.2016

Informacje o zapisach na wykonanie prac magisterskich zostaną podane w późniejszym terminie