dr hab. n. farm. Joanna Kolmas

DZIEKAN Wydziału Farmaceutycznego
ul. Banacha 1 
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 787
e-mail: dziekanWF@wum.edu.pl

dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
ul.Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 787

e-mail:agnieszka.bazylko@wum.edu.pl

 

dr hab. n. farm. Piotr Luliński

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 787

e-mail: piotr.lulinski@wum.edu.pl