Kierownik Sekcji: Iwona Berson - Zajdel
pokój 04 I kostka
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
Tel: 022 57 20 751
Fax: 022 57 20 750
iwona.berson-zajdel@wum.edu.pl

Pracownicy
Aleksandra Zadrużna
pokój 04 I kostka
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
Tel: 022 57 20 752
Fax: 022 57 20 750
aleksandra.zadruzna@wum.edu.pl

Katarzyna Ochocka (goniec)

pokój 04 I kostka
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
Tel/fax: 022 57 20 750