Terminy spotkań Rady Wydziału Farmaceutycznego w roku akad.  2021/2022 :
 

24 wrzesnia 2021 r.

22 października 2021 r.

26 listopada 2021 r.

17 grudnia 2021 r.

28 stycznia 2022 r.

25 lutego 2022 r.

25 marca 2022 r.

22 kwietnia 2022 r.

20 maja 2022 r.

1 lipca 2022 r.