Kierownik 
(pokój 00.04)
Z-ca kierownika
(pokój 00.04)

mgr Katarzyna Stańczyk

tel.: (0-22) 57 20 788

katarzyna.stanczyk@wum.edu.pl

mgr Aneta Markucińska

tel.: (0-22) 57 20 713


aneta.markucinska@wum.edu.pl

Analityka medyczna
(pokój 00.03)

Izabela Machnicka

tel.: (0-22) 57 20 779
izabela.machnicka@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-V
praktyki, prace magisterskie

DUO OTM Ocena Technologii Medycznych
Toksykologia z elementami kryminalistyki  

(pokój 00.03)


mgr inż Joanna Sypuła
tel.: (0-22) 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl


sprawy toku studiów I-II

Farmacja
(pokój 00.03)
mgr inż Joanna Sypuła
tel.: (0-22) 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-III roku
praktyki po III roku

Anna Molak
tel.: (0-22) 57 20 787
anna.molak@wum.edu.pl

sprawy toku studiów IV-VI
praktyki po IV roku, staże
prace magisterskie

Plany studiów, rezerwacje sal 
(pokój 00.15)

mgr Grzegorz Wasztewicz

tel.: (22) 57 20 727
grzegorz.wasztewicz@wum.edu.pl

sprawy związane z ukończeniem studiów

plany studiów kierunek farmacja

mgr inż. Łucja Oporska

tel.: (22) 57 20 815
lucja.oporska@wum.edu.pl

plany studiów kierunek analityka medyczna

Sprawy finansowe
(pokój 00.15)

mgr Anna Skowronek

tel.: (22) 57 20 739
anna.skowronek@wum.edu.pl

Świadczenia dla studentów 
(pokój 00.15)

mgr inż. Łucja Oporska

tel.: (22) 57 20 815
lucja.oporska@wum.edu.pl

Sprawy rekrutacyjne, delegacje, umowy cywilno-prawne
(pokój 00.15)

mgr Anna Skowronek

tel.: (22) 57 20 739
anna.skowronek@wum.edu.pl

Sprawy pensum (zostały przeniesione do Biura Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich)

mgr Beata Spychalska

tel.: (22) 57 20 778 
beata.spychalska@wum.edu.pl