Strona główna

 

Witamy na stronie Zakładu Farmakodynamiki

 

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny

 - Godziny przyjęć w sprawach studenckich
Czwartek od godz. 13.00. do godz. 14.00.

 

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1B
tel. 022 116 61 26,
e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl
              
magdalena.bujalska@wum.edu.pl

 

Pracownicy

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska-Zadrożny

 

Adiunkci:

dr hab. inż. Patrycja Kleczkowska

dr hab. Mariusz Sacharczuk

dr Maciej Gawlak

dr Przemysław Kurowski

dr Anna Leśniak

dr Michał Ordak

dr Ewa Nurowska

dr Bartłomiej Szulczyk

 

Wykładowcy:

dr Aneta Książek

mgr Małgorzata Sasinowska-Motyl

mgr farm. Anna de Cordé-Skurska

 

Asystenci:

dr Agnieszka Kowalczyk

dr Renata Wolińska

mgr farm. Karolina Frączek

mgr farm. Kamila Kulik

mgr inż. Joanna Rusecka

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr farm. Przemysław Taciak

Marta Kuźniarska

Izabela Zborowska

 

Doktoranci:

mgr farm. Agata Grabowska

 

Sekretariat:

Anna Tutakowska

 

Działalność dydaktyczna

Realizowane przedmioty

 

Realizowane w ramach zajęć dydaktycznych przedmioty 2019/2020:

Kierunek Analityka Medyczna

Przedmiot

Rok studiów/semestr

Fizjologia

I rok, II semestr

Patofizjologia

II rok, I semestr

Farmakologia

IV rok, I semestr

Kierunek Farmacja

Przedmiot

Rok studiów/semestr

Fizjologia

I rok, I semestr

Fizjologia

II rok, I semestr

Patofizjologia

I rok, II semestr

Patofizjologia

II rok, II semestr

Farmakologia z Farmakodynamiką

IV rok, I, II semestr

Farmakokinetyka

V rok, I semestr

FBP -  Farmacja Analityczna, ITS

V rok, I semestr

FBP -  Farmacja Kliniczna

IV rok, I, II semestr

FBP - Toksykologia farmaceutyczna
i środowiskowa

V rok, I semestr

Kierunek DUO-OTM

Przedmiot

Rok studiów/semestr

Podstawy farmakologii

I rok, I, II semestr

 

Sylabusy

Fizjologia I rok 2020 FARMACJA

Fizjologia II rok 2020 FARMACJA

Fizjologia I rok 2020 ANALITYKA MEDYCZNA

Patofizjologia I rok 2020 FARMACJA

Patofizjologia II rok 2020 FARMACJA

Patofizjologia II rok ANALITYKA

Farmakologia IV rok 2020 ANALITYKA

Farmakologia z farmakodynamiką IV rok 2020 FARMACJA

Farmakokinetyka V rok 2020 FARMACJA

Działalność naukowa

Krótka charakterystyka

Zakład Farmakodynamiki (ZF) jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM. W ramach jego struktur funkcjonuje Laboratorium Farmakodynamiki oraz Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka CBP CePT, których prace związane są przede wszystkim z badaniami przedklinicznymi in vivo oraz in vitro.

Zakres działalności badawczej obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i rozwojowe. Badania podstawowe skupione są na określaniu mechanizmów działania i właściwości farmakodynamicznych potencjalnych nowych substancji leczniczych lub znanych leków na układ nerwowy. Zespół badawczy specjalizuje się w określaniu aktywności przeciwbólowej, przeciwdepresyjnej, poznawczej oraz wpływającej na ciśnienie tętnicze i poziom glukozy we krwi.

Zakres prac dotyczących zagadnień neurofizjologicznych obejmuje badania mechanizmów odpowiedzialnych za przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego od receptorów metabotropowych do kanałów jonowych w neuronach kory przedczołowej u osobników w różnym wieku. Realizowane badania dotyczące poznania mechanizmów odpowiedzialnych za regulację aktywności neuronów kory przedczołowej przez neuroprzekaźniki w przyszłości mogą stanowić podstawę do wprowadzenia racjonalnej profilaktyki i terapii zaburzeń neuropsychiatrycznych.

 

Działalność badawcza

 

Specjalnością ZF są:

1. Badania behawioralne na zwierzętach:

 • badania potencjału terapeutycznego i mechanizmów działania nowych i znanych leków (w tym przeciwbólowych, przeciwnowotworowych, hipotensyjnych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych);
 • badania nad mechanizmami przekaźnictwa bólowego we wszystkich rodzajach bólu;
 • badania powinowactwa leków do receptorów oraz ocena zmian stanu funkcjonalnego receptorów w różnych warunkach klinicznych[MB1] .

2. Badania elektrofizjologiczne na tkankach zwierzęcych i hodowlach komórkowych:

 • ocena właściwości biofizycznych potenacjałozależnych kanałów sodowych i wapniowych.
 • badania wpływu neurotransmiterów, leków i substancji eksperymentalnych o działaniu przeciwdrgawkowym na parametry elektrofizjologiczne neuronów
 • badania i identyfikacja właściwości natywnych i zmutowanych kanałów jonowych obecnych w komórkach piramidowych kory przedczołowej
 • poszukiwania mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za powstawanie przedłużonych depolaryzacji w neuronach piramidowych kory przedczołowej.

3. Badania ekspresji białek w neuronach korowych metodą mikroskopii konfokalnej.

Aparatura

ZF dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą, w której skład wchodzą m. in.:

 • Aparatura do pomiaru czucia bodźców bólowych:
  • aparaty do pomiaru progu bólowego wywołanego znaczną różnicą temperatur
  • Dynamic Plantar
  • Plantar Test
  • Tail-Flick test[MB2] .
 • Aparatura do pomiaru aktywności ruchowej zwierząt (m.in. Rota-Rot)
 • Klatki do chronicznego podawania leków i bytowania zwierząt z oprogramowaniem
 • Licznik scyntylacyjny do badań radioreceptorowych
 • Aparatura do badań ekspresji białek
 • Aparatura do pomiaru zmian aktywności komórek pobudliwych, w tym neuronów: rejestracje potencjałów błonowych, prądów jonowych i aktywności kanałów jonowych z neuronów kory przedczołowej, zlokalizowanych w skrawkach i neuronów rozproszonych
 • Aparatura do analizy ekspresji białek w neuronach korowych - mikroskopia konfokalna.

 

Akredytacje, certyfikaty, pozwolenia

Badania receptorowe in vitro prowadzone są w pracowni izotopowej III klasy.

Cały zespół badawczy ma uprawnienia do projektowania i prowadzenia badań na zwierzętach.

 

Publikacje

Najważniejsze prace opublikowane w latach 2017-2019

Rok 2019

New antihistamines - perspectives in the treatment of some allergic and inflammatory disorders

Tatarkiewicz, JanRzodkiewicz, PrzemyslawZochowska, Malgorzata; et al.

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE   Volume: 15   Issue: 2  Pages: 537-553   
 

Bidirectional selection for high and low stress-induced analgesia affects G-protein activity

Poznanski, PiotrLesniak, AnnaBujalska-Zadrozny, Magdalena; et al.

NEUROPHARMACOLOGY   Volume: 144   Pages: 37-42  

 

The problem of mephedrone in Europe: Causes and suggested solutions

Ordak, M.Nasierowski, T.; Bujalska-Zadrozny, M.

EUROPEAN PSYCHIATRY   Volume: 55   Pages: 43-44  

 

 

Effects of β3-adrenergic receptor stimulation on the resting holding current of medial prefrontal cortex pyramidal neurons in young rats

Grzelka, K., Gawlak, M., Czarzasta, K., Szulczyk, P.

NEUROSCIENCE LETTERS Volume: 698 Pages: 192-197

 

TTX-resistant sodium currents in medial prefrontal cortex pyramidal neurons depend on extracellular Ca2+ concentration

Sławińska, K., Nurowska, E., Dworakowska, B.

MEDICAL RESEARCH JOURNAL  Volume: 4 Issue: 1 Pages: 35-42

 

Extracellular divalent ions modulate TREK-2-like channel conductance in prefrontal pyramidal neurons in rats

Nurowska, E., Adamiec, M., Dworakowska, B.

MEDICAL RESEARCH JOURNAL  Volume: 4 Issue: 1 Pages: 31-34

 

Rok 2018

Effect of polyamines on the nicotinic ACh Receptor

Nurowska E, Tumiatti V, Dworakowska B,

JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH Volume:12 Issue:3 Pages: 1-4.

Hydrocortisone inhibition of wild-type and αD200Q nicotinic acetylcholine receptors

Dworakowska B., Nurowska E., Dołowy K. zaakceptowana do druku,

CHEMICAL BIOLOGY AND DRUG DESIGN DOI: 10.1111/cbdd.13325.

Ionic mechanism underlying rebound depolarization in medial prefrontal cortex pyramidal neurons

Przemysław Kurowski, Katarzyna Grzelka, Paweł Szulczyk,

FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE Volume:12 Pages:1-21

 

 

Inhibitory effect of Ligustrum vulgare leaf extract on the development of neuropathic pain in a streptozotocin- induced rat model of diabetes

Czerwinska, Monika E.Gasinska, EmiliaLesniak, Anna; et al.

PHYTOMEDICINE   Volume: 49   Pages: 75-82   

 

Disulfiram attenuates morphine or methadone withdrawal syndrome in mice

de Corde, AnnaKrzascik, PawelWolinska, Renata; et al.

BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY   Volume: 29   Issue: 5  Pages: 393-399   

 

Effect of Disturbances of Zinc and Copper on the Physical and Mental Health Status of Patients with Alcohol Dependence

Ordak, M.Bulska, E.Jablonka-Salach, K.; et al.

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH   Volume: 183  Issue: 1   Pages: 9-15   

 

Awareness and attitudes towards clinical trials among Polish oncological patients who had never participated in a clinical trial

Staniszewska, AnnaLubiejewska, AdrianaCzerw, Aleksandra; et al.

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE  Volume: 27   Issue: 4   Pages: 525-529   

 

Level of magnesium in psychiatry - What is the cause of ambiguous results?

Ordak, MichalMuszynska, ElzbietaNasierowski, Tadeusz; et al.

GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY   Volume: 51   Pages: 136-136   

 

Determination of the anti-inflammatory properties and analgesic activity of the AA3052 chimeric peptide against CFA-induced inflammatory pain

Kowalczyk, AgnieszkaKleczkowska, PatrycjaKonop, Marek; et al.

ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS   Volume: 36  Issue: 2   Pages: 219-239   

 

Cytogenetic and genetic study of a Y-linked microsatellite polymorphism in Polish Black-and-White cattle breed

Parada, RafalKawka, MagdalenaSacharczuk, Mariusz; et al.

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES   Volume: 25  Issue: 7   Pages: 1406-1410  

 

High activity of the endogenous opioid system and acute but not chronic stress influence experimental colitis development in mice

Zielinska, M.Szymaszkiewicz, A.Salaga, M.; et al.

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY   Volume: 69   Issue: 5   Pages: 769-778

 

Prosecretory effect of loperamide in ileal and colonic mucosae of mice displaying high or low swim stress-induced analgesia associated with high and low endogenous opioid system activity

Wasilewski, A.Misicka, A. Sacharczuk, M.; et al.

NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY   Volume: 30  Issue: 2     Article Number: e13166 

 

5-HT1A and 5-HT2A receptors affinity, docking studies and pharmacological evaluation of a series of 8-acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin derivatives

Ostrowska, KingaGrzeszczuk, DawidGluch-Lutwin, Monika; et al.

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY   Volume: 26   Issue: 2   Pages: 527-535

 

Review of research on alcohol dependence in a model of mice selected for high and low stress-induced analgesia

Poznanski, PiotrLesniak, AnnaStrzemecka, Joanna; et al.

HEALTH PROBLEMS OF CIVILIZATION   Volume: 12   Issue: 3  Pages: 217-222

 

New insights of canine mastitis - a review

Kaszak, IlonaRuszczak, AnnaKanafa, Szymon; et al.

ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS   Volume: 36  Issue: 1   Pages: 33-44  

 

Fullerene Derivatives of Nucleoside HIV Reverse Transcriptase InhibitorsIn Silico Activity Prediction

Dabrowska, AleksandraPienko, TomaszTaciak, Przemyslaw; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES  Volume: 19   Issue: 10     Article Number: 3231   

 

Synthesis and anticancer activity evaluation of some new derivatives of 2-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-quinoline and 2-(4-cinna moyl-1-piperazinyl)-quinoline

Kubica, Krzysztof P.Taciak, Przemyslaw P.Czajkowska, Agnieszka; et al.

ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA   Volume: 75   Issue: 4  Pages: 891-901

 

Synthesis and anticancer activity evaluation of novel derivatives of 7-amino-4-methylquinolin-2(1h)-one

Kubica, Krzysztof P.Taciak, Przemyslaw P.Czajkowska, Agnieszka; et al.

ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA   Volume: 75   Issue: 4  Pages: 903-910 

 

Drugs which influence serotonin transporter and serotonergic receptors: Pharmacological and clinical properties in the treatment of depression

Taciak, Przemyslaw PawelLysenko, NataliaMazurek, Aleksander Pawel

PHARMACOLOGICAL REPORTS   Volume: 70   Issue: 1   Pages: 37-46 

 

Distribution of polyethylenimine in zebrafish embryos

Chmielewska, R., Gawlak, M., Bamburowicz-Klimkowska, M., Popławska, M., Grudziński, I.

ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY Volume: 69 Issue: 3 Pages 315-318

 

Adenosine A1 receptor-mediated attenuation of reciprocal dendro-dendritic inhibition in the mouse olfactory bulb

Schultz, K., Rotermund, N., Grzelka, K., Benz, J., Lohr, C., Hirnet, D.

FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE Volume 11 Page 435

 

Rok 2017

 

Noradrenaline modulates the membrane potential and holding current of medial prefrontal cortex pyramidal neurons via ß1-adrenergic receptors and HCN channels Katarzyna Grzelka, Przemysław Kurowski, Maciej Gawlak, Pawel Szulczyk.

FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE Volume:11 Issue: 341 Pages:1-22;

Age-dependent expression of Nav1.9 channels in medial prefrontal cortex (mPFC) pyramidal neurons in rats

Gawlak M, Szulczyk  B, Berlowski A, Grzelka K, Stachurska  A, Pelka J, Czarzasta K, Malecki  M, Kurowski P, Nurowska E, Szulczyk P, 

DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY Volume: 77 Issue:12 Pages:1371-1384
 
Renal denervation decreases blood pressure and renal tyrosine hydroxylase but does not augment the effect of hypotensive drugs

Skrzypecki JGawlak MHuc TSzulczyk PUfnal M. . 

CLIN EXP HYPERTENS Volume: 39 Issue:3 Pages: 290-294

 
Valproic acid inhibits TTX-resistant sodium currents in prefrontal cortex pyramidal neurons

Szulczyk B, Nurowska E, , 

BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS Volume :491 Pages:291-295.

Control of TREK like K+ channel currents by beta adrenergic receptors in medial prefrontal cortex (mPFC) pyramidal neurons of different age rats

Ładno W, Gawlak M. Szulczyk P, Nurowska E,

BRAIN RESEARCH Volume:1665 Pages: 95–104

The extracellular matrix glycoprotein tenascin-C and matrix metalloproteinases modify cerebellar structural plasticity by exposure to an enriched environment

Stamenkovic V, Stamenkovic S, Jaworski T, Gawlak M, Jovanovic M, Jakovcevski I, Wilczynski GM, Kaczmarek L, Schachner M, Radenovic L, Andjus PR

BRAIN STRUCTURE AND FUNCTION Volume 222 Issue 1 Pages:393-415

Magnesium in schizophrenia

Ordak, MichalMatras, JoannaMuszynska, Elzbieta; et al.

PHARMACOLOGICAL REPORTS   Volume: 69   Issue: 5   Pages: 929-934   

 

Effect of insulin or metformin on the wound healing process in rats with streptozotocin-induced diabetes

By: Mrozikiewicz-Rakowska, B.Mieczkowski, M.Siwko, T.; et al.

Conference: 53rd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes (EASD) Location: Lisbon, PORTUGALDate: SEP 11-15, 2017 
Sponsor(s): European Assoc Study Diabet

DIABETOLOGIA   Volume: 60   Supplement: 1   Pages: S549-S549   

 

Ionized magnesium in plasma and erythrocytes for the assessment of low magnesium status in alcohol dependent patients

Ordak, MichalMaj-Zurawska, MagdalenaMatsumoto, Halina; et al.

DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE   Volume: 178   Pages: 271-276   

 

Novel inhibitors of leukotrienes synthesis in a treatment of inflammatory pain

Cegielska-Perun, KrystynaMarczuk, EwaBujalska-Zadrozny, Magdalena

ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA   Volume: 74   Issue: 4  Pages: 1043-1047   

 

Naloxone exacerbates memory impairments and depressive-like behavior after mild traumatic brain injury (mTBI) in mice with upregulated opioid system activity

Lesniak, AnnaLeszczynski, PawelBujalska-Zadrozny, Magdalena; et al.

BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH   Volume: 326   Pages: 209-216   

 

Delta-opioid receptor antagonism leads to excessive ethanol consumption in mice with enhanced activity of the endogenous opioid system

Poznanski, PiotrLesniak, AnnaKorostynski, Michal; et al.

NEUROPHARMACOLOGY   Volume: 118   Pages: 90-101 

 

Antinociceptive effect of co-administered NMDA and histamine H4 receptor antagonists in a rat model of acute pain

Wolinska, RenataLesniak, AnnaZochowska, Malgorzata; et al.

PHARMACOLOGICAL REPORTS   Volume: 69   Issue: 2   Pages: 222-228  

 

Magnesium enhances opioid-induced analgesia - What we have learnt in the past decades?

Bujalska-Zadrozny, MagdalenaTatarkiewicz, JanKulik, Kamila; et al.

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES  Volume: 99   Pages: 113-127  

 

Advances in pharmacotherapy of tuberculosis

Pstragowski, MichalZbrzezna, MalgorzataBujalska-Zadrozny, Magdalena

ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA   Volume: 74   Issue: 1  Pages: 3-11 

 

The Discovery and Development of Drug Combinations for the Treatment of Various Diseases from Patent Literature (1980-dPresent)

Kleczkowska, PatrycjaKowalczyk, AgnieszkaLesniak, Anna; et al.

CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY   Volume: 17  Issue: 8   Pages: 875-894 

 

Patient knowledge on reporting adverse drug reactions in Poland

Staniszewska, AnnaDabrowska-Bender, MartaOlejniczak, Dominik; et al.

PATIENT PREFERENCE AND ADHERENCE   Volume: 11  Pages: 47-53 

 

Modulation of the endocannabinoid system by the fatty acid amide hydrolase, monoacylglycerol and diacylglycerol lipase inhibitors as an attractive target for secretory diarrhoea therapy

Wasilewski, A.Misicka, A.; Sacharczuk, M.; et al.

JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY   Volume: 68   Issue: 4   Pages: 591-596 

 

Adsorption of Antifungal Drugs Inside Pristine and Functionalized Fullerenes and Nanotubes: DFT Investigation

By: Pienko, TomaszGrudzien, MonikaTaciak, Przemyslaw Pawel; et al.

CURRENT COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN   Volume: 13  Issue: 3 

Studenckie koła naukowe

SKN Wistar

OPIEKUN:

dr hab. inż. Patrycja Kleczkowska

 

SKN Cerebrum

OPIEKUN:

dr Przemysław Kurowski

 

e-mail: kolo.fizjologia@gmail.com

strona www: https://cerebrum.wum.edu.pl/

 

Kontakt

ZAKŁAD FARMAKODYNAMIKI

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT)

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1B

Sekretariat Laboratorium Farmakodynamiki

tel. 022 116 61 26, fax. 022 116 62 03
e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl

Sekretariat Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

tel.: 22 116 6161

e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl