Projekty naukowe

Projekty naukowo-badawcze realizowane na Wydziale Farmaceutycznym WUM

 

„Synteza API, opracowanie formulacji oraz przeprowadzenie badań in vivo dla kremu zawierającego postbiotyczny metabolit mikrobiot” - kierownik projektu dr hab. Jakub Piwowarski, projekt realizowany w ramach konkursu LIDER NCBR, w terminie: 2021-01-01 - 2024-01-01, kwota dofinansowania - 1 500 000,00 zł„Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine [TEPCAN]” - kierownik projektu prof. Ireneusz Grudziński, projekt realizowany w ramach konkursu POLNOR NCBR, w terminie: 2020-10-01 -  2023-10-01, kwota dofinansowania - 6 528 354,11 złDoktorat wdrożeniowy - dr hab. Joanna Giebułtowicz, MNISW, realizowany w terminie: 2019-10-01 - 2023-10-31, kwota - 324 077,36 zł„PharmOPTIM.PL - centrum optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii, koncepcja i wdrożenie pilotażowe (DIALOG)” - kierownik projektu dr hab. Joanna Giebułtowicz, projekt realizowany w ramach programu DIALOG MNiSW, w terminie: 2019-03-01 -2021-12-28, kwota dofinansowania - 126 500,00 zł„Badania biochemiczne w surowicy krwi” - kierownik projektu dr hab. Grażyna Sygitowicz, projekt realizowany w ramach IBB PAN w latach 2018 - 2019, kwota dofinansowania - 40 486,00 zł„Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej” - kierownicy projektu: Dorota Maciejewska/dr hab. Jakub Piwowarski, realizowany w ramach POWR.03.02.00-00-I009/17-00 NCBR, w terminie: 2018-10-01 - 2023-09-30, kwota dofinansowania - 252 374,40 zł„Lean Management” - kierownik projektu prof. Tomasz Hermanowski, realizowany w ramach programu „Innowacje Społeczne” NCBIR, w terminie: 2015-10-01 - 2017-08-31, kwota dofinansowania - 215 000,00 zł„Opracowanie innowacyjnych produktów owocowych o wysokim potencjale prozdrowotnym, przeznaczonych szczególnie dla osób o specyficznych potrzebach żywieniowych” kierownik projektu prof.Iwona Wawer, realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych, ścieżka B, NCBR, w terminie: 2015-08-01 - 2018-07-31, kwota dofinansowania - 105 812,00 zł„GEMNS - Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nan” - kierownik projektu prof. Ireneusz Grudziński, realizowany w ramach EuroNanoMed2 NCBR, w terminie: 2015-03-01 - 2019-11-01, kwota dofinansowania - 1 100 894,34 zł„MentorEye - Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” - kierownicy projektu: Janusz Jaworowski / prof. Maciej Małecki, projekt realizowany w ramach STRATEGMED NCBR, w terminie: 2014-08-01 - 2018-07-31, kwota dofinansowania - 13 544 270,91 zł„Optymalizacja terapii przeciwbólowej - wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego” - kierownik projektu prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny, realizowany w ramach INNOTECH-K2 NCBR, w terminie: 2013-03-01 - 2017-10-31, kwota dofinansowania - 5 713 325,27 zł


„Optymalizacja terapii przeciwbólowej – uzupełnienie” - kierownik projektu prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny, realizowany w ramach INNOTECH-K2 NCBR, w latach 2013-03-01 - 2017-11-30, kwota dofinansowania - 400 000,00 zł„Translocation and Safe Design of Surface Engineered Metal oxide Nanoparticles” - kierownik projektu prof. Piotr Suchocki, realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej – MCS, Komisja Europejska – KPK, w terminie: 2013-01-01 - 2016-12-31, kwota dofinansowania - 122 283,75 zł„Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych" - kierownik projektu dr Agnieszka Laudy, projekt realizowany w ramach konkursu OPUS 16 NCN, w terminie: 2019-07-24 - 2023-07-23, kwota dofinansowania - 687 800,00 zł„Czy etanolowy wyciąg z kłącza pięciornika (Tormentillae tinctura) wspomaga leczenie zespołu cieknącego jelita?" - kierownik projektu dr Aleksandra Kruk, projekt realizowany w ramach konkursu Sonatina 5 NCN, w terminie: 2021-11-02 - 2024-11-01, kwota dofinansowania - 862 808,00 zł„Dr. Forest: Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa” – kierownik projektu prof. Anna Kiss, Lider projektu Bogdan Jaroszewicz, realizowany w ramach BiodivERsA Call 2018 NCN, w terminie: 2020-02-03 - 2023-02-02, kwota dofinansowania - 179 060,00 zł„Wpływ mikroplastiku na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych” - kierownik projektu prof. Grzegorz Leszek Nałęcz-Jawecki, projekt realizowany w ramach konkursu OPUS 18 NCN, w terminie: 2020-07-22 - 2023-07-21, kwota dofinansowania - 840 120,00 zł„Wytwarzane przez mikrobiom jelitowy metabolity polifenoli z owoców granatu i zielonej herbaty - wpływ na nowotwory prostaty i działanie leków stosowanych w ich konwencjonalnej terapii w modelu in vitro” – kierownik projektu mgr farm. Iwona Jadwiga Stanisławska, projekt realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM NCN, w terminie: 2018-08-10 - 2022-08-09, kwota dofinansowania - 210 000,00 złDoktorat wdrożeniowy MNISW prof. Jadwiga Turło / dr hab. Maciej Dawidowski, 2018-10-01 - 2022-10-31, kwota dofinansowania - 341 040,00 zł„Wpływ chemicznych modyfikacji cząsteczki urolityny A na jej metabolizm i aktywność biologiczną in vitro” – kierownik projektu dr hab. Jakub Patryk Piwowarski, projekt realizowany w ramach konkursu Preludium BIS NCN, w terminie: 2020-10-01 - 2024-09-30, kwota dofinansowania - 532 800,00 zł„Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami” – kierownik projektu dr hab. Joanna Krystyna Kolmas, projekt realizowany w ramach konkursu SONATA BIS 6 NCN, w terminie: 2017-05-17 - 2022-05-16, kwota dofinansowania - 1 241 840,00 zł„Peptydomimetyki pochodne oksopiperazyny jako potencjalne inhibitory interakcji białek PEX14 i PEX5” – kierownik projektu dr hab. Maciej Dawidowski, projekt realizowany w ramach konkursu OPUS 12 NCN w terminie: 2017-09-29 - 2022-09-28, kwota dofinansowania - 1 590 900,00 zł„Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma” – kierownik projektu dr hab. Maciej Dawidowski, projekt realizowany w ramach konkursu OPUS 16 NCN w terminie: 2019-07-08 - 2023-01-07, kwota dofinansowania - 1 719 100,00 zł„Gen otyłości w terapii i diecie” - kierownik projektu dr Małgorzata Wrzosek, w ramach programu Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” MEiN, w terminie: 2021-06-14 - 2022-06-13, kwota dofinansowania - 63 000,00 zł„Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie rinderolu- nowej pochodnej naftochnonuzmian związanych z receptorami NMDA w depresji” - kierownik projektu doktorant mgr Mateusz Kawka, projekt realizowany w ramach konkursu Preludium 17 NCN, w terminie: 2020-03-05 - 2023-03-04, kwota dofinansowania - 209 999,00 zł„Wybrane markery hepatotoksyczności w grupie pacjentów przyjmujących mefedron z innymi substancjami psychoaktywnymi” - kierownik projektu dr Michał Ordak, projekt realizowany w ramach konkursu Miniatura 5 NCN, w terminie: 2021-12-02 - 2022-12-01, kwota dofinansowania - 49 940,00 zł„Nowe polimery drukowane jonami jako materiały stomatologiczne - synteza i charakterystyka" kierownik projektu Monika Budnicka, projekt realizowany w ramach konkursu    Miniatura 5 NCN, w terminie: 2021-12-02 - 2022-12-01, kwota dofinansowania - 49 940,00 zł„Badanie roli wybranych przetworów roślinnych w ochronie bariery jelitowej na modelu ludzkich komórek jelita grubego Caco-2 w odniesieniu do prewencji zespołu metabolicznego” - kierownik projektu dr hab. Monika Ewa Czerwińska, projekt realizowany w ramach konkursu SONATA 12 NCN, w terminie: 2017-08-04 - 2022-08-03, kwota dofinansowania - 465 050,00 zł„Eksperyment in silico vs in vitro w poszukiwaniu naturalnych inhibitorów kinazy Aurora A” - kierownik projektu dr Paweł Michał Siudem, projekt realizowany w ramach konkursu Miniatura 5 NCN, w terminie: 2021-09-30 - 2022-09-29, kwota dofinansowania - 49 500,00 zł„Opracowanie i walidacja nowej formy terapii stanów zapalnych i chorób nowotworowych jelita grubego o podłożu zapalnym w oparciu o kompleksy złota III” - kierownik projektu mgr Przemysław Taciak, projekt realizowany w ramach konkursu OPUS 13 NCN, w terminie: 2018-02-13 - 2023-02-12, kwota dofinansowania - 621 520,00 zł„Badanie mechanizmu inkorporacji selenu do struktury egzopolisacharydów pochodzenia grzybowego oraz wpływu tego zjawiska na ich aktywność biologiczną” - kierownik projektu Sandra Joanna Górska, projekt realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM NCN, w terminie: 2018-08-03 - 2022-08-02, kwota dofinansowania - 140 000,00 zł„Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakażeń układu moczowego?” - kierownik projektu prof. Sebastian Granica, projekt realizowany w ramach konkursu Opus 15 NCN, w terminie: 2019-01-31 - 2022-05-30, kwota dofinansowania - 1 692 000,00 zł„Interakcje mikrobioty skóry ludzkiej z ekstraktami roślinnymi tradycyjnie stosowanymi w leczeniu schorzeń skóry” - kierownik projektu prof. Sebastian Granica, projekt realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 2 NCN, w terminie: 2021-10-01 - 2025-09-30, kwota dofinansowania - 541 680,00 zł„Badanie wpływu wybranych substancji czynnych leków występujących w osadach dennych na metabolizm Heterocypris incongruens” - kierownik projektu dr hab. Joanna Giebułtowicz, projekt realizowany w ramach konkursu Miniatura 5 NCN, w terminie: 2021-12-15 - 2022-12-14, kwota dofinansowania - 47 850,00 zł„DUO OTM - dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych” – kierownik projektu prof. Tomasz Hermanowski, projekt realizowany w ramach konkursu POWER DZIAŁANIE 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym NCBR, w terminie: 2018-10-01 - 2022-03-31, kwota dofinansowania - 2 389 378,00 zł


„Wspomaganie terapii trudno gojących się ran z zastosowaniem kory oczaru wirginijskiego” – kierownik projektu mgr Karolina Pawłowska, projekt realizowany w ramach konkursu Preludium 20 NCN, w terminie: 2022-02-15 - 2022-12-14, kwota dofinansowania - 140 000,00 zł„Drewno z polskich gatunków rodziny Pinaceae jako źródło biologicznie czynnych lignanów" - kierownik projektu dr hab. Joanna Giebułtowicz, projekt realizowany w ramach konkursu PRELUDIUM-20 NCN, w terminie: 2022-01-21 - 2025-01-20, kwota dofinansowania - 210 000,00 zł„Speresonalizowane implanty tytanowe do odbudowy układu stoamatognatycznego”, kierownik projektu doktorant mgr Mateusz Kawka, projekt realizowany w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” MEiN, w terminie: 2021-06-14 - 2022-06-13, kwota dofinansowania - 70 000,00 złWpływ ranatensyny na regulację proliferacji i migracji komórek nowotworu trzustki” – kierownik projektu Anna Laskowska, projekt realizowany w ramach konkursu Miniatura 4    NCN, w terminie 2020-10-15 - 2021-10-14, kwota dofinansowania - 49 995,00 zł„Analiza związków azoto-organicznych w próbkach farmaceutycznych i przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem nitrozoamin” – kierownik projektu dr hab. Joanna Giebułtowicz, doktorat wdrożeniowy MEiN, realizowany w terminie: 2021-10-01 - 2025-10-31, kwota dofinansowania - 324 077,35 złZadanie 7 - Wprowadzenie nowego kierunku "Toksykologia z elementami kryminalistyki", projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – kierownik projektu prof. Ireneusz P. Grudziński, projekt realizowany w ramach konkursu POWER DZIAŁANIE 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych NCBR, w terminie: 01.09.2018 - 30.09.2023, kwota dofinansowania - 1 986 310,00 zł„Różne poziomy interakcji leków – intensywny międzynarodowy program kształcenia Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" – kierownik projektu dr Monika Franczak-Rogowska, projekt realizowany w ramach konkursu POWER, SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia NAWA, w terminie: 01.10.2021 - 31.08.2023, kwota dofinansowania - 242 436,00 zł„Opracowanie platformy do ekspresji białek rekombinowanych w biomasie roślinnej” kierownik projektu doktorant mgr Mateusz Kawka, projekt realizowany w ramach konkursu „ Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” MEiN, w terminie: 19.04.2022 - 19.04.2023, kwota dofinansowania - 70 000,00 zł„Poszukiwania nowych innowacyjnych leków wśród związków pochodzenia naturalnego” – kierownik projektu prof. Sebastian Granica, projekt realizowany w ramach konkursu  "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” MEiN, w terminie: 19.04.2022 - 19.04.2023, kwota dofinansowania - 60 000,00 zł