Władze Dziekańskie

dr hab. n. farm. Piotr Luliński

Dziekan

dr hab. n. farm. Piotr Luliński

 

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 57 20 788
e-mail: dziekanWF@wum.edu.pl

dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku farmacja

dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko

 

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 787

e-mail: agnieszka.bazylko@wum.edu.pl

dr hab. Olga Ciepiela

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku analityka medyczna

dr hab. n. med. Olga Ciepiela

 

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

tel.: (0-22) 57 20 779

e-mail: olga.ciepiela@wum.edu.pl