Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi szkolenie specjalizacyjne farmaceutów z zakresu Farmacji Aptecznej oraz Farmacji Szpitalnej, szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych z zakresu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, a także kursy szkolenia ciągłego farmaceutów.

  • Nabór na szkolenia specjalizacyjne dokonywany jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.

Rozpoczęcie specjalizacji

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu SpecjalizacyjnegoStudium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Ważna informacja dotycząca szkoleń za pomocą internetu !


Adres email do kontaktu :

slawomir.bialek@wum.edu.pl  oraz  zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl


Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.