Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru aptek do prowadzenia
6-miesięcznych praktyk zawodowych.Kierownicy aptek zainteresowani przyjęciem studenta VI roku kierunku farmacja na obowiązkową praktykę zawodową przygotowującą do wykonywania zawodu powinni zgłosić aptekę, postępując zgodnie z  wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

 1. Zapoznać się z zamieszczoną poniżej dokumentacją regulującą Praktykę zawodową w aptece.
  (dostępna w dokumentach do pobrania)
 2. Dostarczyć w oryginale do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego WUM dokument Zgłoszenie Apteki (dostępny w dokumentach do pobrania)
  Adres do korespondencji:
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego 

  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
 3. Wypełnić i dostarczyć zgodnie z instrukcją do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dokumenty zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Medycznego
  http://wif.waw.pl/apteki-stazowe/


Apteki, które uzyskają pozytywną opinie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Okręgowej Izby Aptekarskiej na prowadzenie Praktyk zawodowych w aptece zostaną wpisane na listę aptek stażowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Dziekantu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz w gablotach z informacjami dla studentów kierunku farmacja w budynku Wydziału Farmaceutycznego.
Studenci będą kierowani do apteki, celem odbycia Praktyki zawodowej w aptece, na podstawie dostarczonego do Dziekanatu Oświadczenia (dostępne w dokumentach do pobrania) podpisanego przez kierownika apteki.
Osoby mające dodatkowe pytania proszone są o kontakt z Dziekanatem Wydziału Farmaceutycznego  pod numerem telefonu: 22 57 20 787

Lista aptek dla studentów VI roku kierunku farmacja  aktualizacja 03.12.2021 r.

Dokumenty do pobrania :


Zgłoszenie Apteki
Oświadczenie