Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 9 maja 2012 r. wybrała prof. ndzw. dr.  hab. n. farm. Piotra Wroczyńskiego na funkcję Dziekana w kadencji 2012-2016. Za kandydaturą głosowało 27 członków Rady spośród 46 uprawnionych do głosowania.

Kontrkandydatem na funkcję Dziekana był prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki, który uzyskał 17 głosów. Oddano 1 głos nieważny.

Spotkanie wyborcze prowadził Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński.

Zebranie wyborcze poprzedziło spotkanie przedwyborcze w dniu 7 maja 2012 roku, podczas którego zostały przedstawione sylwetki obu kandydatów. Sylwetkę prof. dr. hab. Macieja Małeckiego przedstawił prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, zaś prof. dr. hab. Piotra Wroczyńskiego prof. dr hab. Józef Sawicki. Obaj kandydaci zaprezentowali programy wyborcze i wizję rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w najbliższych latach. Po prezentacji programów odbyła się dyskusja, podczas której kandydaci na Dziekana odpowiadali na pytania członków Rady Wydziału Farmaceutycznego, nauczycieli akademickich i studentów.


prof. nadzw. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński

                               prof. nadzw. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński