Witryna Wydziału jest redagowana przez Dziekanat i pracowników jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału.
Kontakt do redakcji: redakcja-wf@wum.edu.pl

Za treści publikowane w Wirtualnym Dziekanacie odpowiadają dedykowani pracownicy Dziekanatu. Dlatego wszelkie uwagi i zapytania do informacji dla kierunków prosimy przesyłać na imienny adres e-mail odpowiedniej osoby.

UWAGA za treści zaciągane RSS-em z innych stron WUM na stronę Wydziału Farmaceutycznego redakcja nie odpowiada. W przypadku wątpliwości lub napotkania na niedziałające linki prosimy o kontakt z jednostką, która jest właścicielem witryny generującej RSS.