Najlepsi z najlepszych wyłonieni w finale Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

22.03.2024
Finał Konkursu Prac Magisterskich

W finale swoje prace zaprezentowało 10 studentów farmacji i 9 analityki medycznej. Wszystkie prace odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, a młodzi adepci nauk farmaceutycznych opowiadali o nich profesjonalnie i ciekawie: najpierw w trakcie sesji plakatowej, potem - przed szerszą publicznością - w auli Centrum Dydaktycznego. Po obradach jury wyłoniono zdobywców 1., 2. i 3. miejsca na każdym kierunku. Zostali nimi…
Na kierunku farmacja 1. miejsce zajął Rafał Kiełkiewicz, 2. miejsce Mateusz Jędrzejewski, a 3. miejsce - Maciej Obrębski. Na kierunku analityka medyczna 1. miejsce zajęła Michalina Lulek, 2. miejsce Katarzyna Poreda, 3. miejsce - Adam Szeleszczuk. Nagrody publiczności otrzymały Hanna Polewacz oraz Katarzyna Poreda. Wyróżniona została także Anna Kierasińska za przygotowanie pracy mającej praktyczny wymiar i znaczenie dla przemysłu.

O Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

Konkurs to naprawdę długoletnia tradycja. W tym roku odbyła się już 60. edycja zmagań dla kierunku farmacja oraz 14. dla kierunku analityka medyczna. Jak podkreślają organizatorzy, celem konkursu jest przede wszystkim promowanie uzdolnionych absolwentów. Dziekan wydziału dr hab. Piotr Luliński jest przekonany, że prace magisterskie wykonywane przez naszych studentów przyczyniają się do pogłębienia ich wiedzy oraz nabywania dodatkowych umiejętności, które mogą potem wykorzystać w pracy zawodowej. To także okazja do pokazania, jak ogromny jest potencjał badawczy wydziału.

Uroczyste otwarcie finału konkursu

Finał odbył się 15 marca. Uczestniczyli w nim nie tylko autorzy finałowych prac, ale także ich koledzy absolwenci, studenci, przedstawiciele zakładów wydziału, reprezentanci biznesu oraz izb diagnostów oraz farmaceutów. 

– Chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom zwycięstwa. Wiem, że nie jest to możliwe, ale pamiętajcie państwo, że już sam udział w finałach jest waszym ogromnym sukcesem i z tego tytułu ogromnie gratuluję – mówił rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong i dodał: – Wyrazy uznania i ogromne gratulacje należą się również waszym opiekunom i zakładom, w których realizowaliście prace. To państwa wspólny sukces, bo jak wiemy - w medycynie i naukach farmaceutycznych, sukces jest efektem pracy zespołowej.

Gratulacje finalistom przekazała również prof. Urszula Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

– Jestem dumna, że oprócz osiągnięć w pracy zawodowej, osiągacie też sukcesy naukowe: przygotowujecie, publikujecie i prezentujecie wspaniałe prace, czego za chwilę będziemy świadkami – mówiła wiceminister – Życzę wam wszystkiego co najlepsze na waszej drodze. Praca nie jest łatwa, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. To wyzwanie, ale także powołanie.

Głos zabrała również prof. Grażyna Sygitowicz, sekretarz Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz prof. Olga Ciepiela, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, która zapewniała, że uczestników finału czeka ogromna uczta intelektualna.

Zwycięzcy konkursu

Tematy podejmowanych prac były bardzo różnorodne, w tym podejmowały kwestie istotne dla problemów współczesnej medycyny, np. powikłań po zarażeniu SARS-CoV-2.

– Być może któraś z nich trafi do praktyki klinicznej i osoba, która jest jednym z autorów, okaże się być odkrywcą nowego leku – mówił prof. Zbigniew Gaciong.

Na podstawie sumy ocen z sesji plakatowej i sesji referatowej, jury konkursu z pomocą członków komitetu organizacyjnego wyłoniło sześcioro laureatów, którzy zajęli najwyższe miejsce na podium.

Na kierunku farmacja zostali nimi:

1. miejsce Rafał Kiełkiewicz za pracę pt. „Opracowanie wydajnej metody regeneracji roślin Aralia spinosa L. z zastosowaniem somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro, ocena zmienności somaklonalnej regenerantów oraz profilu fitochemicznego uzyskanego materiału roślinnego”
2. miejsce Mateusz Jędrzejewski za pracę „Zastosowanie metod symulacji dynamiki molekularnej oraz obliczeń QM w analizie mechanizmu katalicznego białka LAMT”
3. miejsce Maciej Obrębski za pracę pt. „Kultura korzeni transformowanych Aralia spinosa L., optymalizacja warunków hodowli oraz ocena profilu fitochemicznego"

Na kierunku analityka medyczna zostali nimi:

1. miejsce Michalina Lulek za pracę pt. „Ocena odległych powikłań w obrębie układu nerwowego u pacjentów po przechorowaniu COVID-19”
2. miejsce Katarzyna Poreda za pracę pt. „Izolacja oraz ocena potencjalnej patogenności ameb wolnożyjących z próbek środowiskowych gleby z terenu Warszawy”
3. miejsce Adam Szeleszczuk za pracę pt. „Analiza fenotypowa i genotypowa szczepów Mycobacterium tuberculosis opornych na pirazynamid”
Była też Nagroda Publiczności, przyznawana na podstawie głosów elektronicznych oddawanych przez słuchaczy sesji referatowej. Otrzymały ją: Hanna Polewacz za pracę pt. „Immune regulation in chronic obstructive Pulmonary disease-associated lung carcinoma” (10 miejsce w finale) z farmacji oraz Katarzyna Poreda z analityki medycznej.

Ponadto wyróżnienie od INFARMA trafiło do Anny Kierasińskiej za pracę pt. „Ocena wybranych aspektów jakości sfałszowanych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób tarczycy” (5 miejsce w finale prac kierunku farmacja).

Pozostali finaliści


Z kierunku farmacja byli to:

Jakub Mielniczek z pracą pt. „Ocena profilu działania ofloksacyny i produktów jej fotorozkładu przy użyciu wieloparametrowego testu bakteryjnego MARA z uwzględnieniem bezpieczeństwa” (4 miejsce)
Anna Kierasińska za pracę pt. „Ocena wybranych aspektów jakości sfałszowanych produktów leczniczych stosowanych w leczeniu chorób tarczycy” (5 miejsce)
Emilia Pykacz z pracą pt. „Synteza pochodnych dibenzo[b,e]azepiny, dibenzo[b,f]oksazepiny I pirydo[2,3 b][1,4]benzodiazepiny - nowych inhibitorów PEX14-PEX5 o potencjalnym działaniu przeciwpasożytniczym” (6 miejsce)
Aleksandra Michalak z pracą pt. „Badanie wpływu wyciągów i frakcji z ziela macierzanki na gojenie ran i aktywność fibroblastów skóry ludzkiej” (7 miejsce)
Marta Komoń z pracą pt. „Porównanie preparatów zawierających ziele czystka (Cistus L.) pod kątem zawartości związków polifenolowych oraz potencjalnej aktywności przeciwzapalnej” (8 miejsce)
Karolina Borkowska z pracą pt. „Biodegradowalne poli (etero-estro-węglany) jako wstrzykiwalne,hydrożelowe nośniki paklitakselu” (9 miejsce)
Hanna Polewacz za pracę pt. „Immune regulation in chronic obstructive Pulmonary disease-associated lung carcinoma” (10 miejsce)

Z kierunku analityka medyczna byli to:

Emilia Kruk z pracą pt. „Przebudowa nerek u myszy z zespołem metabolicznym” (4 miejsce)
Wiktoria Klus z pracą pt. „Wpływ zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych na proces różnicowania monocytów w makrofagi” (5 miejsce)
Agata Skwarek z pracą pt. „Ocena funkcji nerek u pacjentów po przechorowaniu COVID-19” (6 miejsce)
Kinga Ogrodzińska z pracą pt. „Wpływ lewetiracetamu na potencjały czynnościowe i prądy sodowe w neuronach piramidowych kory przedczołowej” (7 mejsce)
Magda Molenda z pracą pt. „Ocena parametrów immunologicznych u samobójców na podstawie analizy ekspresji genów w płacie czołowym mózgu z wykorzystaniem reakcji real-time PCR” (8 miejsce)
Marcin Jaworski z pracą pt. „Analiza wyników oznaczeń lekowrażliwości szczepów Helicobacter pylori wyizolowanych z wycinków błony śluzowej żołądka oraz optymalizacja metod hodowli i izolacji DNA Helicobacter pylori” (9 miejsce)

Wykład o flozynach

Tuż przed ogłoszeniem wyników uczestniczy finału mieli okazję wysłuchać prelekcji dr hab. Aleksandry Gąseckiej-van der Pol z I Katedra i Kliniki Kardiologii UCK WUM na temat flozyn oraz ich roli w kardiologii, nefrologii i diabetologii.

– Zachęcam państwa do badania między innymi tych leków, bo jest w nich ogromny potencjał, też publikacyjny – mówiła prelegentka – Być może któraś z państwa prac okażę się przełomowa i z tego konkursu zrobi się ogromne badanie kliniczne, które stworzy nam kolejne wskazanie do leczenia chorych.

Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym jest organizowany przez Samorząd Studentów we współpracy z władzami uczelni i wydziału. Tegoroczny finał poprowadzili studenci: Sabina Sobolewska i Adam Paderewski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor WUM oraz Dziekan WF WUM.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Nagrody dla zwycięzców ufundowały też: UPS Zdrowie, Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Nagrody rzeczowe dla Laureatów i Finalistów Konkursu ufundowali: Firma Rettenmaier, Firma Dr Irena Eris, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, Ministerstwo Zdrowia, Randox Polska, Diasorin Polska, Euroimmun Polska, Sysmex Polska. Poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje dla Finalistów, Jurorów oraz gości finału konkursu ufundowali: WUM, Firma Sarstedt, Firma Polfa Tarchomin. Spersonalizowane staże w firmach oraz udział w konferencjach dla laureatów ufundowali: Firma USP Zdrowie, Firma Polfa Tarchomin, PTDL Oddział Warszawski.

Źródło: www.wum.edu.pl