Pożegnanie

19.03.2024

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dra hab. 
Józefa Kowalskiego

Wieloletniego Pracownika Wydziału Farmaceutycznego, 
Prodziekana Wydziału w latach 1990-1993, 1993-1996, 1999-2002 i 2002-2005,
Kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji w latach 2002-2005,
Współautora rozdziału „Dzieje Warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego 
1926-2001” opublikowanego w monografii, która ukazała się z okazji 75-lecia Wydziału.  
Wybitnego, cenionego nauczyciela, wychowawcę 
wielu roczników studentów Wydziału Farmaceutycznego.
Żegnamy wspaniałego, ciepłego i życzliwego Człowieka
 
Wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa

Dziekan i cała Społeczność Akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbyły się 19.03.2024 r o godzinie 12.00 
w Kościele Parafialnym w Rudniku nad Sanem.