2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2024

Data wydarzenia
23.05.2024
Miejsce wydarzenia

Warszawa, Airport Hotel Okęcie

Opis wydarzenia

Hasło przewodnie ACCORD 2024: "Pharmaceutical innovations across the borders"

Udział w konferencji będzie okazją do wysłuchania wykładów 14 zaproszonych renomowanych prelegentów z uczelni europejskich, amerykańskich i afrykańskich oraz Panelu Dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów, przedstawicieli świata nauki i przemysłu.
Podobnie jak podczas poprzedniej edycji, konferencji towarzyszyć będzie wystawa firm farmaceutycznych i chemicznych sponsorujących konferencję. 
Na Konferencji wręczona zostanie nagroda im. Profesora Stanisława Binieckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad lekiem oraz nagrody dla młodych naukowców za wyróżniające się plakaty.

Organizator

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego