Dofinansowanie od Narodowego Centrum Nauki dla naukowców naszego Wydziału

24.05.2023
badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Na liście dofinansowanych projektów są dwa, których autorami są naukowcy z naszego Wydziału.

Konkurs SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. Z WUM w tym konkursie dofinansowanie otrzyma czterech naukowców, w tym dr inż. Urszula Piotrowska z Wydziału Farmaceutycznego.
Konkurs OPUS wspiera projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Naszym naukowcem-laureatem jest w nim dr hab. Maciej Dawidowski. 

Dr inż. Urszula Piotrowska z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów WUM otrzyma dofinansowanie na projekt pt. „Badania nad otrzymywaniem nowych, hydrożelowych nanosystemów do zastosowań w terapii celowanej nowotworów jelita grubego”. Celem są badania nad syntezą i określeniem struktury oraz właściwości chemicznych i biologicznych nowych, hybrydowych biomateriałów: kompozytów polimerowo-hydrożelowych do podwójnie celowanej terapii przerzutowego raka jelita grubego. Badaczka ma nadzieję, że badania prowadzone w ramach projektu znacząco przyczynią się do opracowania nowych metod leczenia przerzutowego raka jelita grubego. Więcej o projekcie

Projekt dr. hab. Macieja Dawidowskiego z Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii WUM nosi tytuł „Eksploracja niezbadanej przestrzeni chemicznej związków lekopodobnych: nowe klasy pochodnych sulfoksymin i ich aktywność biologiczna”. Zostanie w nim podjęta próba zwiększenia puli dostępnych związków chemicznych o potencjalnych właściwościach leczniczych z klasy sulfoksimin oraz rozszerzany zakres tzw. reakcji wielokomponentowych (MCR), ważnych współcześnie narzędzi w poszukiwaniu nowych leków. Więcej o projekcie

W rozstrzygniętych 19 maja konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. Naukowcy otrzymają niemal 520 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. 

Pełne listy rankingowe dostępne na stronie NCN