Pożegnanie

24.05.2023

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dawida Całki

studenta IV roku kierunku farmacja.


Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi zmarłego.

Społeczność akademicka Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.