Uroczyste obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego

22.05.2023
Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Dnia 17 maja 2023r. na terenie Zakładu Medycyny Laboratoryjnej WUM w Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM odbyły się uroczyste obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego zorganizowane przez Prodziekan ds. Kształcenia na kierunku Analityka Medyczna WUM oraz kierownika Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM i Zakładu Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. med. Olgę Ciepielę, we współpracy z panią Konsultant Wojewódzką w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej województwa mazowieckiego i kierownik laboratorium Diagnostyka sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 100 w Warszawie, dr n. med. Moniką Jabłonowską. Data ta zbiegła się z terminem zakończenia remontu Laboratorium CSK i była okazją do zaprezentowania go w nowej odsłonie. Uroczystość ta była okazją do zaproszenia licznego grona znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. n. med. Marek Kuch Prorektor WUM, dr hab. n. farm. Piotr Luliński Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke Dziekan Wydziału Lekarskiego WUM, dr hab. n. med.  Adam Przybyłkowski Dyrektor ds. lecznictwa CSK, mgr Monika Pintal -Ślimak Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wraz z członkami Krajowej Rady, dr hab. n. med. Edyta Podsiadły – kierownik Działu Mikrobiologii UCK WUM, dr Sławomir Białek Koordynator Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym oraz przedstawiciele współorganizatora firmy Diagnostyka na czele z Panem prof. dr. hab. n.med. Jakubem swadźbą, Prezesem spółki. 
Podczas spotkania Pani docent Olga Ciepiela przedstawiła historię Laboratorium i Zakładu, przybliżyła sylwetki poprzednich kierowników, nakreśliła także obecny profil działalności i plany na przyszłość. Poruszona została również kwestia kształcenia studentów kierunku Analityka medyczna i szkolenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i w niepublicznych jednostkach współpracujących. Po prezentacji wszyscy Goście mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium, rozmowy z personelem, wymiany uwag i spostrzeżeń. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat POCT i kwestie związane z wdrożeniem nadzoru Laboratorium nad ich wykonywaniem. W drugim etapie spotkania zgromadzeni goście udali się do Laboratorium firmy Diagnostyka przy ul. Jutrzenki 100 w Warszawie i tam zostali również oprowadzeni i zapoznani z zagadnieniami pracy przez pana Sławomira Gadomskiego Dyrektora Regionu Centralno-Wschodniego Diagnostyki S.A.