Godziny wolne od zajęć dydaktycznych

14.03.2023

W związku z Finałem Konkursu Prac Magisterskich kierunku analityka medyczna oraz kierunku farmacja, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM dr hab. Piotr Luliński, ogłasza godziny 9.00 - 15.00 w dniu 17 marca 2023 roku, jako wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów Wydziału Farmaceutycznego, lecz z obowiązkiem uczestnictwa w wydarzeniu.