Stacjonarny Dzień Otwarty WUM

06.03.2023
Dzień Otwarty

W sobotę 4 marca odbył się stacjonarny Dzień Otwarty WUM. W organizację wydarzenia i prezentację naszego Wydziału zaangażowany był Samorząd Studentów Wydziału Farmaceutycznego WUM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Warszawa, Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych WUM oraz Studenckie Koło Naukowe Syntezy i Technologii Leków "Synthesis". 

Licealiści odwiedzający Centrum Dydaktyczne mogli poznać bliżej specyfikę studiów na kierunku Farmacja oraz Analityka Medyczna. Grupa ponad 30 osób aktywnie uczestniczyła w warsztatach "Wędrówka próbki krwi – droga od pobrania do laboratorium".

Podczas Dnia Otwartego WUM studenci mogli liczyć na wsparcie dra hab. Piotra Lulińskiego, Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM, dr hab. Olgi Ciepieli, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, dr hab. Agnieszki Bazylko, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, a także zespołu dydaktycznego Zakładu Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Fot. Biuro Komunikacji i Promocji Uczelni WUM