Stypendium dla pracownika naszego wydziału za osiągnięcia i zaangażowanie w działalność naukową

03.03.2023
Dr inż. Aleksandra Kruk

Dr inż. Aleksandra Kruk otrzymała stypendium dla młodych naukowców ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego za osiągnięcia i zaangażowanie w działalność naukową - projektową oraz publikacyjną. W konkursie zostało przyznanych 7 stypendiów, w tym jedno dla naukowca z Wydziału Farmaceutycznego.

Dr inż. Aleksandra Kruk jest pracownikiem Laboratorium Środowiskowego Microbiota Lab (Katedra i Zakład Biologii Farmaceutycznej). Swoją pracę na WUM rozpoczęła w 2019 roku, jako postodoc w projekcie prof. dr hab. Sebastiana Granicy NCN OPUS „Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakażeń układu moczowego?”. W tym samym roku Aleksandra Kruk otrzymała finansowanie w ramach grantu NCN Miniatura 3 „Wpływ ludzkiej mikrobioty jelitowej na skład chemiczny oraz aktywności przeciwzapalną wyciągów z wybranych gatunków kwiatu lipy”, a w 2021 roku NCN Sonatina 5 „Czy etanolowy wyciąg z kłącza pięciornika (Tormentillae tinctura) wspomaga leczenie zespołu cieknącego jelita?”. Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół wzajemnych relacji między związkami pochodzenia roślinnego przyjmowanymi doustnie, a mikrobiotą jelitową oraz ich udziałem w etiologii i terapii chorób o podłożu zapalnym.