Klaster Nowych Technologii Medycznych wspiera innowacyjność

28.02.2023
NTMed-Klaster

Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do NTMed – Klaster Nowych Technologii Medycznych Politechniki Warszawskiej.
Klaster działa na rzecz zwiększania dostępu do innowacyjnych technologii wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz zapewniania warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych. Wspiera szybki transfer technologii, rozwój start-up’ów, zwiększa dostępność do infrastruktury badawczej i usług badawczych jednostek naukowych. Członkowie klastra realizują wspólne projekty, aby efektywnie wykorzystywać swój potencjał naukowy. 
W klastrze WUM będzie reprezentowany przez Pana prof. dra hab. n. med. i n. o zdr. Sebastiana Granicę, kierownika Katedry i Zakładu Biologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.