Grant dla dra inż. Dominika Popowskiego z Laboratorium Środowiskowego Microbiota Lab

23.02.2023
dr inż. Dominik Popowskiego

Dr inż. Dominik Popowski uzyskał finansowanie na dwuletni staż podoktorski w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoc Fellowship (edycja 2022, panel Life Sciences, tytuł projektu: „The gut and bias benefits - the investigation on urolithin metabotypes. Producer strains isolation and multiomic-based description of ellagitannin biotransformation”).

Dr Popowski jest wolontariuszem naukowym w Laboratorium Środowiskowym Microbiota Lab WUM (Katedra i Zakład Biologii Farmaceutycznej), w którym wcześniej realizował projekt pracy doktorskiej. Tematem jego badań jest określenie roli metabolizmu zachodzącego pod wpływem mikrobioty jelitowej na strukturę chemiczną i aktywność ksenobiotyków zawartych w ekstraktach roślinnych, jak i wpływ tych substancji na skład i funkcje mikrobioty. Obecnie Dr Popowski jest zatrudniony w Zakładzie Bezpieczeństwa i Analizy Chemicznej Żywności IBPRS-PIB.
Podczas stażu podoktorskiego Dr Popowski będzie rozwijał umiejętności izolacji bakterii, analizy metabolomicznej i metagenomicznej próbek, oraz opracowywania metod integracji różnych typów danych eksperymentalnych. Głównym celem badań będzie izolacja i charakteryzacja bakterii odpowiedzialnych za produkcję urolityn – aktywnych i biodostępnych metabolitów elagotanin. Dr Popowski będzie szukał różnic w dynamice i rezultatach biotransformacji ex vivo przeprowadzonej z wykorzystaniem mikrobioty jelitowej dawców o różnym metabotypie (z ang. urolithin metabotype). Staż zrealizowany będzie na Uniwersytecie w Antwerpii, pod opieką Prof. Luca Pietersa, Prof. Niny Hermans i Prof. Krisa Laukensa.