2nd Student Conference "Zebrafish as an animal model"

Data wydarzenia
13.04.2023
Miejsce wydarzenia

MS Teams (online)

Opis wydarzenia

Konferencja online dla studentów wykorzystujących w swoich projektach Danio rerio jako organizm modelowy.

Szczegóły dotyczące przygotowania abstraktu, prezentacji i rejestracji: http://www.uwm.edu.pl/ptz/assets/files/2023-Annoucement.pdf

Organizator

Polish Zebrafish Society
dr Katerina Makarova z Zakładu Chemii Organicznej i Fizycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
dr hab. Krzysztof Rakus z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego