Specjaliści Wydziału Farmaceutycznego w zarządzie PTM

23.09.2022
Zjazd PTM

Prof. dr hab. Stefan Tyski został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a dr hab. Agnieszka E. Laudy będzie sekretarzem Zarządu Głównego. Oboje są pracownikami Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej naszego Wydziału.
Wybory odbyły się  w trakcie XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM (15-17 września). Wyboru dokonało Walne Zgromadzenie Delegatów. To już druga kadencja prof. Stefana Tyskiego  i dr  hab. Agnieszki E. Laudy. Prestiżowe funkcje w PTM będą pełnić do 2026 r.

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów jest najstarszym, działającym od 1927 roku, i największym (ma prawie 900 członków) stowarzyszeniem mikrobiologów w naszym kraju. Swoją siedzibę ma  w budynku CEPT WUM przy ul. Banacha 1b.