Wydanie specjalne periodyku "Metabolites"

20.07.2022

Startuje nowe wydanie specjalne periodyku "Metabolites" (IF=5.581; MNiSW = 100 pkt) zatytułowane: "Metabolism of New Psychoactive Substances: Medical, Toxicological and Analytical Aspects". Edytorem jest dr Michał Ordak z Zakładu Farmakodynamiki naszego Wydziału.

W ostatnich latach mamy do czynienia z wzrostem częstości hospitalizacji pacjentów nadużywających nowe substancje psychoaktywne (NPS), potocznie nazywane "dopalaczami". Wykrywanie i oznaczanie NPS jest trudne ze względu na rosnącą liczbę związków, zwłaszcza o podobnej strukturze chemicznej. Pacjenci zazwyczaj nie przyjmują samych NPS, ale łączą je innymi substancjami psychoaktywnymi, co utrudnia określenie, czy za objawy kliniczne odpowiadają NPS, czy też inne substancje. Wiąże się to często ze stosowaniem polifarmacji w leczeniu tej grupy pacjentów. Taka praktyka jest dużym problemem nie tylko dla psychiatrii. Prowadzi do efektu błędnego koła, którego efektem są kolejne hospitalizacje tych samych osób. Z tego powodu celem wydania specjalnego periodyku „Metabolites” jest publikacja artykułów dotyczących medycznych, toksykologicznych i analitycznych aspektów związanych z przyjmowaniem różnego rodzaju NPS. Nadsyłane manuskrypty mogą dotyczyć takich tematów, jak oznaczanie poziomu NPS oraz ich metabolitów, a także badania ich wpływu na jakość życia pacjentów. Artykuły mogą również dotyczyć wymiarów analitycznych i toksykologicznych związanych z oznaczaniem NPS.

Informacje dotyczące nadsyłania manuskryptów