Uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa WUM prof. Zdzisławowi Machoniowi

03.06.2022
wręczenie kwiatów prof. Zdzisławowi Machoniowi

2 czerwca 2022 r. JM Rektor WUM, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong wraz z Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanną Kolmas wręczyli dyplom Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesorowi Zdzisławowi Machoniowi, wybitnemu polskiemu farmaceucie i chemikowi.

Uroczystość odbyła się w murach Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu tej uczelni. Uroczystość uświetnił chór akademicki Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej, który wykonał, zgodnie z tradycją Uczelni utwór „A w tej naszej Dolinie” zarekomendowany przez Profesora Machonia. 

Prof. Zdzisław Machoń, farmaceuta i chemik, jest jednym z nielicznych polskich twórców oryginalnych leków syntetycznych. Opracował syntezę i wprowadził do lecznictwa Vratizolin - lek o działaniu przeciwwirusowym. Jest autorem 51 patentów i zgłoszeń patentowych oraz licznych prac badawczych. W laudacji promotor doktoratu honoris causa, prof. Jadwiga Turło, kierownik Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM, przedstawiła nie tylko osiągnięcia Profesora dla polskiej farmacji, a w szczególności chemii medycznej, ale także jego zasługi dla Wydziału Farmaceutycznego WUM. Przez ponad 30 lat współpracował z naszym wydziałem i uczelnią w zakresie technologii wytwarzania denotriviru, syntezy nowych pochodnych, a także badań klinicznych. Był inicjatorem ustanowienia Medalu im. Profesora Stanisława Binieckiego dla pracowników naukowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie farmacji i chemii medycznej.
Społeczność Wydziału Farmaceutycznego WUM składa serdeczne podziękowania JM Rektorowi UMW Prof. dr. hab. Piotrowi Ponikowskiemu oraz Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego UMW dr. hab. Marcinowi Mączyńskiemu prof. UMW za możliwość zorganizowania uroczystości w Alma Mater profesora Zdzisława Machonia i wszechstronną pomoc.