Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna

23.05.2022
logo FMFF

20 maja br. odbyła się V Edycja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna organizowanej przez członków Studenckiego Koła Naukowego Free Radicals działającego przy Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak i doktorantów tego Zakładu oraz przez doktorantów Koła Naukowego Dawka LETalna Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas konferencji odbyło się 17 wystąpień ustnych i zaprezentowano 9 plakatów. Zaproszeni goście poprowadzili wykład inauguracyjny pod tytułem ,,Jakość promieniowania - co to takiego?'' oraz wykład na zakończenie pod tytułem ,,Modelowanie i projektowanie białek''. Konferencja była objęta patronatem Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM dr hab. Joanny Kolmas oraz Dziekana Wydziału Fizyki UW prof. dra hab. Dariusza Wasika. Informacje na temat tej i poprzednich edycji konferencji znajdują się na stronie http://wmpm.fuw.edu.pl/.
Podczas tegorocznego jubileuszowego spotkania zaprezentowane zostało oficjalne logo Konferencji, wskazujące na jej tematykę: interdyscyplinarność nauki w obszarze farmacji, fizyki i medycyny.